Min lokala hjälte

Lidingökonsult friad i åtal om mutbrott

Det var i samband med om- och tillbyggnad av Siggebo­gården som åklagare ansåg att brotten ägt rum.
Det var i samband med om- och tillbyggnad av Siggebo­gården som åklagare ansåg att brotten ägt rum.
Konsulten som stod åtalad för att ha tagit emot mutor i samband med ett bygge på Lidingö friades nyligen i tingsrätten.

Den ena delen av åtalet var så gammal att den preskriberats och den andra gick inte att bevisa.

Konsulten arbetade åt Lidingö stad när han enligt åtalet skulle ha tagit emot tjänster av byggfirman. Firman skulle i sin tur enligt åklagaren ha fått ett byggkontrakt värt runt 50 miljoner kronor som gick ut på att bygga om och till Siggebogården.

Tjänsterna som konsulten åtalats för att ha tagit emot olovligen handlade om att byggfirman installerade bergvärme i hans hem och byggde ett fritidshus i fjällen åt honom.

Totalt handlade det om tjänster värda 363 000 kronor som enligt åtalet utfördes 2005 och 2006.

2010 började statsåklagare Nils-Eric Schultz jobba med ärendet och för ett år sedan åtalades konsulten för grovt mutbrott och två anställda i byggfirman för grov bestickning.

Men nu har alltså tingsrätten friat både konsulten och de två anställda på byggfirman. Detta eftersom man anser att den del av åtalet som handlar om bergvärmen är preskriberad och eftersom det inte går att ­bevisa att arbetet med fjällstugan varit en muta.

Statsåklagare Nils-Eric Schultz är inte nöjd.

– Jag har ju väckt åtal och förväntade mig fällande domar. Domen är delad, och när det gäller stugan i fjällen tycker tingsrätten inte att det inte går att styrka brott, men jag tycker att jag hade bra bevis. Med bergvärmen bedöms åtalspunkten inte som grov och är därmed preskriberad, säger han.

Nils-Eric Schultz har låtit kollegor läsa domen, som han trots allt tycker är välskriven.

– Beslutet är att vi inte kommer att överklaga, säger han.

Tomas Nilsson är advokat åt mannen som arbetade som konsult åt Lidingö stad. Han säger att hans klient naturligtvis är glad över utgången.

– Han tycker att det känns skönt att ha blivit frikänd. Jag anser att tingsrätten har gjort en korrekt bedömning när de ogillade åtalet och frikände min klient, säger han till Mitt i Lidingö Tidning.

Jag anser att tingsrätten har gjort en korrekt bedömning när de ogill­ade­ åtalet och frikände min klient.Tomas Nilsson, advokat