ANNONS

Lidingömajoritetens satsningar för tryggheten på ön

När polisen, enligt Daniel Källenfors (M) lyser med sin frånvaro gör Lidingöpolitiken andra trygghetssatsningar.
När polisen, enligt Daniel Källenfors (M) lyser med sin frånvaro gör Lidingöpolitiken andra trygghetssatsningar.
Majoriteten på Lidingö gör nu en rad satsningar för ökad trygghet på ön.
Insatserna presenteras i ett pressmeddelande: Klotter ska bort snabbare, mer förebyggande arbete mot narkotika ska ske och fler väktarinsatser redan under hösten.
ANNONS

Lidingömajoriteten anser att polisen lyser med sin frånvaro på ön.

– Vi betalar full skatt, men får inte full servicenivå,  säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Lidingömajoriteten går nu ut med en rad insatser mot ökat trygghet.

”Lidingömajoriteten vill att alla invånare ska känna sig trygga på Lidingö”, skriver de i ett pressmeddelande.

Fler väktare

Man kommer att utöka väktarnärvaron på ön då man konstaterar att polisen inte prioriterar att utöka resurserna på Lidingö.

– För att skapa ett tryggare Lidingö har vi därför beslutat att utöka användandet av kommunala väktare, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande på Lidingö.

Klotter ska bort inom 24 timmar

Nolltolerans mot klotter och snabba insatser för att fixa trasig utomhusbelysning och vildvuxna snår som skymmer sikt är också en del av insatserna. Klotter som upptäcks ska åtgärdas inom 24 timmar på vardagar.

– Lidingömajoriteten tycker det är viktigt eftersom kvarlämnat klotter både skapar otrygghet och bidrar till ökad skadegörelse. På samma sätt som vi uppmanar Lidingöborna att rapportera in klotter på ön, så uppskattar vi även information om skadegörelse, höga buskage, dålig belysning eller andra miljöer som kan anses otrygga, säger Carl-Johan Schiller (KD), ordförande för Teknik- och fastighetsnämnden.

Ny rutin för att upptäcka narkotika

Narkotika bland unga på Lidingö är också ett stort problem. Nu finns en ny rutin på plats i skolorna för tidig upptäckt av narkotikaanvändning. Tidig upptäckt är en nyckel.

ANNONS

– Därför har vi under våren tagit fram en rutin för tidig upptäckt och prioriterat det förebyggande arbetet i vårt samverkansavtal med polisen,  säger Amelie Tarschys Ingre (L),  ordförande i Utbildningsnämnden.

Polisens skolbesök som inleddes under våren kommer att fortsätta. 

– Staden arbetar också intensivt med information till och dialog med föräldrar, säger Amelie Tarschys Ingre (L). 

Frivilligkrafterna viktiga

Majoriteten lyfter också fram de frivilliga insatser som görs av Lidingöborna själva som grannstödsbilen och nattvandrarna.

– Givetvis stödjer Lidingö stad dessa krafter i sitt arbete med att göra Lidingö tryggare, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande för omsorgs- och socialnämnden.