Lidingö mot strömmen – papporna vabbar allt mindre

Mammorna vabbar fortfarande mest.
Mammorna vabbar fortfarande mest.
I alla kommuner i Stockholms län vabbar mammorna mer än papporna. På Lidingö är den andelen bland de högsta i länet – här blir det faktiskt mindre jämställt mellan föräldrarna när det kommer till att vabba.

– All frånvaro från arbetsmarknaden, oavsett orsak, kan påverka löneutveckling, karriärmöjligheter och därmed pensionen. Därför finns det verkligen anledning att fundera över vem som är hemma med barnen, både vid vård av sjukt barn och under föräldraledigheten, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Kvinnor vabbar fortfarande mest

Februari brukar kallas för vabruari eftersom det är månaden då småbarnsföräldrar är hemma mest för vård av sjukt barn. Siffror från Försäkringskassan visar att det ser lite olika ut i landet, men att det fortfarande är så att drygt sex av tio vab-dagar tas ut av kvinnor.

I Stockholms län har andelen vab-timmar som kvinnor tar ut minskat något de senaste tre åren. På Lidingö däremot, har andelen i stället ökat under samma tid. Från 65,7 procent 2015 till 67,5 procent förra året.

I de flesta kommunerna i länet togs drygt 60 procent av vab-dagarna ut av mammorna. I Norrtälje kommun är det mest ojämnt mellan föräldrarnas vabbande, där tog mammorna ut 68 procent av dagarna. I Tyresö togs 60 procent av dagarna ut av mammorna, det är jämnast i länet.

Sämre löneutveckling

I ett pressutskick skriver Länsförsäkringar att tillfällig föräldrapenning visserligen är pensionsgrundande men att mycket pekar på att den som tar ut många vab-dagar får en sämre löneutveckling.

Företaget hänvisar till en rapport från fackförbundet SACO från 2017 som slog fast att 100 dagars frånvaro med tillfällig föräldrapenning minskar chansen för ett chefsjobb med cirka 30 procent.

– Självklart finns det andra aspekter som avgör vem i familjen som vabbar mest, som arbetssituation och vem som vill. Det viktiga är att båda parter är medvetna om vilka effekter det kan ha på lång sikt, säger Emma Persson.