ANNONS

Så ska Lidingöpolisen jobba 2018

Fredrik Wallén, kommunpolis på Lidingö.
Fredrik Wallén, kommunpolis på Lidingö.
Minska stölder, få färre unga att knarka och öka tryggheten för Lidingöborna – det är polisens agenda för 2018.
ANNONS

Tre punkter har polisen pekat ut som extra viktiga att arbeta med under 2018. Detta lovar man att jobba extra med under kommande år:

Mer trygghet

Polisen ska tillsammans med Lidingö stad och andra aktörer arbeta mot otrygghet på Lidingö. Samverkan ska bland annat ske genom trygghetsvandringar och regelbunden kontakt med lokala aktörer. Tilllsammans med kommunen ska man också regelbundet hålla koll på lägesbilden på Lidingö rörande brott och ordningsstörningar.

– Det har precis kommit en undersökning som visar att Lidingöborna generellt är rätt trygga. Men 65-70 procent upplever otrygghet och det förmedlas ofta till polisen och kommunen. Det finns inga platser som sticker ut där det är större risk att råka ut för brott, men vi kommer fortsätta ha trygghetsvandringar. Och i miljöer som upplevs som otrygga kan det bli mer belysning eller större polisiär närvaro. Och då kan man också förebygga fler faktiska brott, säger kommunpolisen Fredrik Wallén.

Mindre narkotika bland unga

* Genom regelbundna och planlagda insatser, ska polisen arbeta för att minska användandet och tillgången på droger, alkohol och tobak bland ungdomar på Lidingö. Man ska också fokusera mer på skadegörelsebrott bland unga.

– Den anmälda brottsligheten är jämförelsevis låg generellt bland unga på Lidingö. Men i olika enkäter svarar ofta fler ungdomar på Lidingö än i övriga Stockholm att de använt narkotika eller ofta dricker alkohol. Ur ett längre perspektiv är det viktigaste att undvika att unga hamnar i ett livslångt missbruk. Men risken att utsättas för brott, utsätta andra för brott eller hamna i olyckor är också större när man är påverkad av narkotika och alkohol. Det kommer handla om vanligt polisarbete där vi åker på tips, men vi har också en grupp som arbetar mot ungas brottslighet och som har tät kontakt med socialtjänsten, med nattvandrare och föreningslivet.

Färre stölder

* Tillsammans med Lidingö stad ska man genomföra kommunikationsinsatser för att förebygga stöldbrott. Men också varna och göra åtgärder i samband med pågående eller befarade intensiva perioder av stölder.

– 2017 fokuserade vi på att ha förebyggande arbete mot inbrott. Vi ska såklart fortsätta med det, även om de anmälda bostadsinbrotten på Lidingö faktiskt har gått ner när de ökat kraftigt i resten av länet.  Nu fokuserar vi på tillgreppsbrott överhuvudtaget. Till exempel på stölder mot äldre och inbrott i annat än bostad som kontor och föreningslokaler. Just antalet brott mot äldre är inte anmärkningsvärt högt, men det är en ful brottslighet att rikta in sig på äldre i offentliga miljöer för fickstölder eller att lura sig in hemma hos äldre. Vi kommer informera privatpersoner men också sådana som jobbar med äldre som hemtjänsten till exempel.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Lidingö direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.