ANNONS

Oppositionen: ”Social dumpning att säga upp nyanlända”

Oppositionen menar att nyanlända som tvingas flytta efter två år förlorar viktiga nätverk de börjat skapa, till exempel i skolan.
Oppositionen menar att nyanlända som tvingas flytta efter två år förlorar viktiga nätverk de börjat skapa, till exempel i skolan.
Inför valet förra året lät vi er läsare vaska fram de frågor som var hetast i Lidingöpolitiken. Politikerna fick svara på frågor om vad de ville med drogproblem, integration, barngruppernas storlekar, lokalt klimatarbete och trygghetsvakter på ön.
Vad har hänt sedan dess? Vi kollar hur det har gått ett år in i den mandatperioden. Nu handlar det om stridsfrågan tvåårsregeln för nyanlända.
ANNONS

Frågan om Lidingö stad skulle låta nyanlända bo kvar i de bostäder som staden tillhandahållit efter att den så kallade etableringstiden på två år löpt ut var en politisk stridsfråga som fick mycket uppmärksamhet förra året.

Efter en långdragen rättsprocess, som drevs av Miljöparitet gick den moderatledda majoriteten ur striden med seger. Staden har rätt att säga upp nyanlända från sina bostadskontrakt efter två år.

Praktikplatser och hjälp att söka bostad

Både den majoritet som styrde före valet (M,Kd och Lp) och den som styr nu som utökats med Liberalerna, framhåller att alla Lidingöbor – nyanlända eller inte – ska ha samma förutsättningar på bostadsmarknaden. Därför gör man inga undantag från tvåårsegeln.

Majoriteten betonar att det är viktigare att nyanlända att kunna försörja sig själva och skaffa eget boende istället för att få förlängda tillfälliga bostadskontrakt. Under året har Lidingö stad därför intensifierat arbetat med integrationsåtgärder som språk- och yrkesutbildning och praktikplatser. Staden lär också ut hur man söker egen bostad och vad som krävs. 

Innan valet ansåg dock liberalerna att staden borde göra individuella bedömningar innan kontrakten sades upp.

Läs första delen av vår serie Ett år efter valet

Oppositionen: Social dumpning

Alla oppositionspartier, utom SD som hela tiden stöttat majoritetens linje, anser att tillämpningen av tvåårsregeln fått negativa konsekvenser. C menar att mer hänsyn borde tagits, framförallt till familjer med barn.

”Social dumpning” menar Miljöpartiet. De flesta nyanlända som sägs upp efter två år blir inte kvar på ö utan hamnar i andra kommuner. Också där tillfälliga och korta bostadskontrakt. Runtskyfflandet gör integrationen sämre menar partiet.