ANNONS

Så vill dina Lidingöpolitiker få bukt med drogbruk bland öns unga

droger täby stockholmsenkäten
Unga Lidingöbor knarkar mer än snittet. Att stoppa trenden är en prioriterad fråga för öns politiker.
Inför valet förra året lät vi er läsare vaska fram de frågor som var hetast i Lidingöpolitiken. Politikerna fick svara på frågor om vad de ville med drogproblem, integration, barngruppernas storlekar, lokalt klimatarbete och trygghetsvakter på ön.
Vad har hänt sedan dess? Vi kollar hur det har gått ett år in i den mandatperioden. Först ut: Frågan om droger bland unga på Lidingö.
ANNONS

När Stockholmsenkäten 2018 kom konstaterades att ungdomar på Lidingö använder droger i högre utsträckning än i länet i stort. Det fick stor uppmärksamhet och när Mitt i innan valet tog hjälp av läsarna för att ta fram de viktigaste valfrågorna på Lidingö lyftes drogfrågan upp.

När politikerna svarade på vad de ville göra rådde stor enighet om att det var en prioriterad fråga att minska Lidingöungdomars droganvändning

Samarbete betonades

Ett nära samarbete mellan socialtjänsten skolan och polisen ville politikerna ha. Moderaterna och Kristdemokraterna betonade föräldraansvaret medan socialdemokraterna ville se en satsning på meningsfulla fritidsaktiviteter för ungdomar. Sverigedemokraterna föreslog polisbesök med knarkhund på skolorna medan Miljöpartiet slog ett slag för insatser från elevhälsan.

Majoriteten har slutit avtal med polisen

När majoriteten som haft makten på ön ett år (M,KD, L och Lp) får frågan vad de gjort och var de står i frågan i dag konstaterar de att saken fortfarande är både aktuell och prioriterad. Man har slutit ett samverkansavtal med polisen där en av de viktigaste punkterna är att minska droganvändningen bland unga. Socialtjänst skola och polis samverkar kring detta. Fältkuratorer har inlett ett praktiskt arbete när de unga och informationsträffar för föräldrar har genomförts.

Oppositionen vill se utökat samarbete med föreningslivet

Drogfrågan är den där man oavsett politisk färg delar samma mål. ”Det finns en bred politisk enighet och vi trycker på polisen gemensamt” säger Partik Buddgård, gruppledare för Centerpartiet.

Förutom det som har gjorts vill oppositionen se ett utökat samarbete med öns idrottsföreningar. Även fokus på elevhälsan och insatser mot stress bland skolungdom efterlyses av den samlade oppositionen som består av Miljöpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna.

ANNONS