ANNONS

Idén om kommunala trygghetsvakter skrotades

Det blev inget av idén med kommunala trygghetsvakter på Lidingö.
Det blev inget av idén med kommunala trygghetsvakter på Lidingö.
Vi återkommer till frågorna som vi lät er läsare vaska fram som hetast i Lidingöpolitiken före valet. Politikerna fick svara vad de ville göra åt drogproblem, integration, barngruppernas storlekar, lokalt klimatarbete och trygghetsvakter på ön.
Vad har hänt sedan dess? Vi kollar hur det har gått ett år in i den mandatperioden. Nu trygghetsvakterna.
ANNONS

Trots att brottsligheten är låg på Lidingö jämför med många andra stockholmskommuner upplever många att det saknas polisnärvaro på ön.

Politiker från skilda läger fångade upp känslan av otrygghet. Den känslan, tillsammans med saknaden av den lokala polisstationen födde förslaget: Lokala trygghetsvakter.

Före valet hävdade moderaterna att tryggheten är polisens ansvar och hänvisade till sitt nationella arbete i fråga. Liberalerna, Centerpartiet, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna ville ha trygghetsvakterna. Liberalerna som då var i opposition hade till och med tagit med det i sin budget. KD ville anställa kommunala poliser.

Ja till fler väktare

Nu säger den nya majoriteten att polisen inte har tillräckliga resurser för att klara sitt uppdrag på Lidingö. Något som moderaterna gjorde ett stort nummer av då kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M), övervägde att vägra att skriva under det samverkansavtal mellan polisen och kommunen som nu är på plats och där en av de viktigaste punkterna är att minska droganvändningen bland unga.

Trots det blir det inget av de kommunala trygghetsvakterna. Efter att ha lyssnat på tjänstemännen i staden som bedömer att de väktare från externa bolag som redan finansieras av staden kan ge samma effekt som kommunala vakter. Majoriteten säger ja till att utöka antalet väktare.  De lovar också att fortsätta med slyröjning och bättre belysning för att öka tryggheten.

Man har slutit ett samverkansavtal med polisen där en av de viktigaste punkterna är att minska droganvändningen bland unga. Socialtjänst skola och polis samverkar kring detta. Fältkuratorer har inlett ett praktiskt arbete när de unga och informationsträffar för föräldrar har genomförts.

Trafiken den verkliga otryggheten

Oppositionspartiet Centerpartiet avfärdar majoritetens ja till fler väktare fler väktare som prat:  ”…än så länge har vi inte sett det bli verklighet”.

ANNONS

Miljöpartiet vill fördjupa samarbetet mellan polis, stad och ideella krafter vad gäller tryggheten på ön. De beklagar att trafiken är ett mindre prioriterat område i stadens samverkansavtal med polisen. ”Det har inte blivit bättre och säkrare på vägarna”.