Lidingös p-böter har fyrdubblats på tio år

Martin Balin, Bodalsvägen, har ingen fast p-plats. ”Jag har fått en bot senaste året, men det är för att det inte finns platser. För oss som bor här är det ett jätteproblem, det behövs inte fler p-vakter utan fler p-platser.
Martin Balin, Bodalsvägen, har ingen fast p-plats. ”Jag har fått en bot senaste året, men det är för att det inte finns platser. För oss som bor här är det ett jätteproblem, det behövs inte fler p-vakter utan fler p-platser.
På tio år har antalet p-böter fyrdubblats på Lidingö – och genererat nästan åtta miljoner kronor till stadskassan.
Fakta

Flest p-böter fram till november i år

kartapbot

Källa: Lidingö stad

Många har väl svurit över den någon gång. Den ovälkomna lappen på vindrutan som talar om att en ska betala in ett antal hundralappar på grund av att bilen står för länge, för nära, saknar p-skiva, eller helt enkelt står helt fel.

Faktum är att antalet utfärdade p-böter, eller felparkeringsavgifter som det egentligen kallas, har ökat kraftigt på Lidingö de senaste tio åren. 2016 ser ut att slå alla rekord. Fram till och med oktober har drygt 7 600 bilar blivit lappade – i snitt runt 25 om dagen. Det är mer än en fördubbling jämfört med fem år sedan och nästan fyra gånger så många som 2007.

– Jag tror nog inte att det är fler som parkerar fel, slår Lars Junell fast, gatuförvaltare vid Lidingö stad.

I stället tror han att det främst beror på antalet timmar som kommunen köper in till parkeringsövervakning. 2012 nästan fördubblades antalet timmar till 3 800 per år. Samma år ökade antalet utfärdade p-böter med knappt 70 procent. Mer övervakning minskar mörkertalet, helt enkelt.

– Det kan nog också vara så att de parkeringsvakter vi har nu är lite noggrannare eller effektivare än de vi hade innan. 2015 bytte vi entreprenör och det kan skilja lite grann mellan arbetssätten.

pbotsiffrorNär Mitt i Lidingö begär ut siffror på utfärdade felparkeringsavgifter visar det sig att Bodalsvägen ligger i topp 2016. Långtidsparkeringar och p-förbud under vissa delar av året tror Lars Junell kan öka benägenheten att chansa på sträckan.

– Det kan väl tänkas att folk tänjer lite grann på gränserna där. Det är också en av de vägar som vi har lite mer prioriterad övervakning på för att se till att det är en god framkomlighet.

Syftet med p-böter är främja säkerheten för alla som rör sig i trafiken. Men det är också en inkomstbringande verksamhet. Bara under årets första tio månader fick Lidingö stad in 2,3 miljoner i felparkeringsavgifter. Av dem försvann knappt hälften till entreprenör och administration.

1,2 miljoner kronor gick dock direkt in i tekniska förvaltningens kassa. En bråkdel av den totala budgeten men en summa som skulle kunna täcka exempelvis ett års underhåll av stadens lekparker. Pengarna är dock inte dedicerade till någon viss verksamhet utan ska täcka upp där det finns behov. Drygt 8,8 miljoner kronor har det blivit de senaste tio åren.

Kommunen har inte gått back de senaste tio åren back på parkerings-övervakningen. Varför inte rapportera så många som möjligt?

– Det ska ju vara rimligt också. Vi jobbar med det antal timmar vi tycker behövs, men det har ingenting att göra med att vi försöker gå plus, säger Lars Junell.

Förväntad intäkt eller inte. 2016 budgeterade Lidingö stad för 2,3 miljoner i felparkeringsintäkter. Inför 2017 är summan höjd till 2,6 miljoner. En som varit med länge är Yvonne Olow, ekonomichef på tekniska förvaltningen. Hon minns att parkeringsövervakning tidvis varit en politiskt het fråga.

– Längre tillbaka i tiden beslutade majoriteten att vi inte skulle ha någon övervakning alls på Lidingö. Det har funnits sådana tider.

Var det fri parkering då?

– Det fanns regler men inga sådana sanktioner. Då var det lite vildvuxet. I en ideal värld behöver man ingen parkeringsövervakning utan alla bara sköter sig enligt reglerna. Men det är inte riktigt så lätt.

pbotenkat

Läs mer om Lidingö:

Kartläggning: Bilarna Lidingöborna helst rattar

Bildspel: Läsarnas Lidingöbilder