ANNONS

Lidingös cykelstrategi får fint betyg av Cykelfrämjandet

Gamla Lidingöbron
Lidingös arbete för att främja cyklandet får bra betyg i en kartläggning som Cykelfrämjandet gjort.
I en jämförelse med andra kommuner av liknande storlek placerar sig Lidingö på andra plats när det gäller satsningar på att öka cyklandet.
ANNONS

Det handlar om en granskning där kommuners åtgärder för att öka cyklandet och att göra det säkrare och attraktivare rangordnas.

Från förra årets 34,5 poäng har Lidingö klättrat upp till 41 poäng. En kommun med över 40 i totalpoäng arbetar enligt Cykelfrämjandet mycket bra med att främja cyklandet. Inom gruppen små kommuner placerar sig Lidingö på en andra plats.

De områden där Lidingö håller sig framme är infrastruktur och underhåll, aktiviteter samt information och marknadsföring och cykelpolitik.

De höga poängen inom politiken grundar sig bland annat på att Lidingö stad har en antagen cykelstrategi och satsar pengar för att genomföra planen. Lidingö stad jobbar också aktivt internt inom kommunen för att få fler att cykla.

Lidingö stad har som mål att antalet cykelresor över Lidingöbron ska öka med minst 5 procent per år och att standarden på gång- och cykelvägnätet ska öka.