Lidingös fisketillsynsman löser mysteriet om de mystiska fiskarna

Det var id det var.
Det var id det var.
Fiskemysteriet på Lidingö tycks ha fått en lösning. Lidingös egen fisketillsynsman kontaktade alldeles nyss Mitt i och bringande klarhet.
– Det är ingenting annat än id! De samlas i stora stim då de leker så här års, säger Björn Norström.

Lidingös fisketillsynsman Björn Norström löser nu frågan om vilka fiskar som läsaren Ingemar egentligen såg i Askrike hamn.

– Det är ingenting annat än id! De samlas i stora stim då de leker så här års och är mörkbruna till färgen. Id tillhör familjen karpfiskar, berättar Björn.

Han har varit fisketillsynsman på Lidingö sedan 2008. Redan som liten grabb började han syssla med sportfiske och är i dag pensionär.

Björn skickar med ett tips till de Lidingöbor som vill uppleva stora stim liknande de Ingemar såg vid Askrike hamn. För arten är absolut ingenting ovanligt kring ön.

– Vissa dagar om du står på bryggan som finns vid Gråviken kan du se hundratals av dessa.

Björn understryker att han själv fiskat id och därför kan säga med säkerhet att det är arten som syns på filmen. Han tillägger även att eftersom fisken i fråga är en fet sådan är den väldigt god att röka.