Det här är Lidingös gymnasieskolk de senaste tre läsåren

Skolkorridor.
Det var under förra veckan som Mitt i berättade om skolket på Lidingö. Genrebild.
Var sjunde elev på Lidingö fick sitt studiebidrag indraget under läsåret som gick på grund av för hög ogiltig frånvaro. Men hur har det sett ut tidigare år?

Mitt i berättade nyligen om att allt fler gymnasieelever på Lidingö fått sitt studiebidrag indraget på grund av att de haft för hög ogiltig frånvaro.

Läsåret som varit, 18-19, hade 1151 elever studiebidrag på Lidingös gymnasieskolor.

Av dessa fick 168 av eleverna någon gång under året sitt studiebidrag indraget av CSN. Detta efter att skolan meddelat att eleven inte längre är heltidsstuderande.

Skolket på ön tidigare år

Men hur har det sett ut om man tittar tillbaka tidigare år?

Gymnasieskolorna hade läsåret 17-18 totalt 1097 elever som fick studiebidrag från CSN. Av dessa var det 86 av eleverna som fick sitt bidrag indraget, vilket motsvarar 7,8 procent.

Läsåret 2016-2017

Det här året hade 1036 gymnasieelever studiebidrag, av dessa fick 10,8 procent bidraget återkallat, vilket motsvarar 112 elever.

När CSN tittar på samtliga skolkare i riket så konstaterar man att siffrorna visar att 64 procent av dessa är pojkar och 36 procent är flickor.

Fakta

Andelen elever på Lidingö som fått studiebidraget indraget på grund av skolk

2018/2019

Elever med studiebidrag: 1151
Elever med indraget studiebidrag: 168
Andel elever med indraget studiebidrag: 14,6 %

2017/2018

Elever med studiebidrag: 1097
Elever med indraget studiebidrag: 86
Andel elever med indraget studiebidrag: 7,8 %

2016/2017

Elever med studiebidrag: 1036
Elever med indraget studiebidrag: 112
Andel elever med indraget studiebidrag: 10,8 %

 

Källa: CSN