ANNONS

Lidingös pappor tar sakta ut fler föräldradagar

Drygt 30 procent av föräldradagarna på Lidingö tas ut av papporna.
Drygt 30 procent av föräldradagarna på Lidingö tas ut av papporna.
Papporna på Lidingö tar ut fler och fler pappadagar och jobbar sig sakta upp mot länssnittet, visar ny statistik från Försäkringskassan.
ANNONS

30,1 procent av föräldradagarna togs ut av papporna på Lidingö under 2018. Det är en ökning med en procentenhet jämfört med 2017.

På Lidingö gör papporna som i övriga länet och landet. De tar ut färre dagar än mammorna – men deras uttag ökar.

Lidingös pappor ligger något under snittet i hela Stockholm.

Stockholmare tar ut fler pappadagar än rikssnittet

I riket tar papporna i genomsnitt ut 29,3 procent av föräldradagarna. Pappornas genomsnittliga uttag av föräldradagar i länet är något högre, och ligger på 30,7 procent.

Salems kommun är enda Stockholmskommun där pappornas uttag av föräldradagarna minskade under förra året.