En av Lidingös två runristningar ska rengöras med lera

Ristningen i Askrike gjordes på 1000-talet.
Ristningen i Askrike gjordes på 1000-talet.
Lermask och ny färg ska göra Åsmunds minnesmärke efter far och farfar läsbart igen.

Finns också där poddar finns.

Runristningen på Askrikevägen ska får sig en behövlig ansiktslyftning. Det har Länsstyrelsen beslutat.

Restaureringen görs genom att stenen första får en ”lermask” som hålls fuktig med en presenning. Sedan kommer runorna att fyllas i.

Runristningen på Askrikevägen är en av två kända runstenar på Lidingö. Den är en hällristning som upptäcktes så sent som 1984.

Åsmund lät rista stenen

Den är från 1000-talet. Åsmund, som förmodligen beställde skriften av någon av tidens runristare,  ville hedra sin far och farfar.

 ”Åsmund ristade runor efter Sten, sin farfar, och fadern till Sibbe och Gerbjörn … ett stort minnesmärke efter en god man”

Så står det på stenen på fornsvenska med runor – eller futhark som runskrift heter.

Den andra stenen är halv

Den andra runstenen på Lidingö ligger på Dalvägen. Det är en stående sten som hittades på 1800-talet på en åker. Bara halva stenen är kvar, den flyttades till Dalvägen 1943.
Här var det syskonen Kore och Ingjald som reste stenen till minne av sin far Björn. De hade tagit till sig den nya moderna religionen kristendom. På stenen önskar sönerna att gud ska hjälpa faderns själ  – en vanlig formulering på 1000-talets runstenar.