Lidingös skolor trea i hela Sverige

Lidingös grundskolor är tredje bäst i landet – och bäst i Stockholms län.

Det visar SKL:s stora jämförelse mellan grundskolorna i landets 290 kommuner.

Lärarna i Lidingös grundskolor har anledning att sträcka på sig. Skolorna i kommunen (både kommunala skolor och friskolor) hamnar på tredje plats i organisationen Sveriges kommuner och landstings rapport ”Öppna jämförelser” för grundskolan läsåret 2013/2014.

Ett så bra resultat har Lidingö aldrig tidigare haft i undersökningen, som gjorts för nionde året i rad.

– Vi brukar vara med på tio i topp-listan men inte så här högt upp. Det visar att skolorna gör ett mycket gott arbete, säger utbildningschefen Per-Åke Henriksson.

Ett nytt inslag i undersökningen missgynnar dessutom en kommun som Lidingö: Större hänsyn har tagits till kommunernas socioekonomiska förutsättningar – som föräldrarnas utbildningsnivå och andel nyinvandrade elever. Detta för att jämförelsen av hur kommunerna lyckats med sitt kunskapsuppdrag ska bli rättvisare.

– Ändå fick vi en bättre placering i år. Men så har också Lidingös skolor ett stort fokus på kunskap, säger Per-Åke Henriksson.

Elevernas kunskapsnivå är en viktig indikator i undersökningen. Man tittar på tredjeklassarnas resultat i nationella prov, betygen i årskurs 6 och 9 samt på hur stor andel elever som blir behöriga till gymnasiet. Här gick det extra bra för Lidingö, som hamnade på första plats när det gäller betyg i årskurs 9.

Dessutom ligger Lidingö stad tvåa i landet när det gäller effektivitetstalet, som visar hur mycket grundskolorna får ut av satsade resurser.

Finns det något Lidingös skolor kan bli bättre på?

– Ja, vi håller på att skapa ett fungerande system för att ta emot fler nyinvandrade elever. Vi räknar med att de blir fler.

Fakta

Så rankas kommunerna

Källa: SKL