Lidingös unga mår bra enligt studie

nyheter Kommunen försöker få grepp om hur högstadie- och gymnasieeleverna på ön mår. Och enligt undersökningen ”Ung livsstil” som genomfördes under hösten 2011 är välmåendet bland unga övervägande högt.

Det är ungdomarna själva som skattat sin fysiska och psykiska hälsa och beskrivit sina levnadsvanor.

Syftet med undersökningen är utöver att beskriva hälsoläget bland ungdomar på Lidingö att undersöka vilka faktorer som kan påverka deras levnadssvanor och hälsa.

Undersökningen i sin helhet finns på Lidingö stads hemsida.