Lidingövallens nya värme kan bli en miljöbov

Det nya konstgräset rullas ut över elslingorna på Lidingövallen.
Det nya konstgräset rullas ut över elslingorna på Lidingövallen.
Lidingö stads miljöpolicy tycks ha glömts bort när Lidingövallens konstgräsplan nu blir eluppvärmd. För att hålla snö och is borta kommer det att gå åt stora mängder energi. Ett miljövänligare alternativ hade kunnat vara exempelvis bergvärme. Oppositionen riktar nu hård kritik mot hur ärendet skötts av kommunledningen.

IFK Lidingö Fotbollsklubb har påbörjat arbetet med att byta ut det slitna konstgräset mot nytt på Lidingövallen. Samtidigt har det grävts ner elslingor som gör planen spelbar i princip året om. Kostnaden beräknas till fem miljoner kronor.

Stora mängder energi kommer att gå åt. Hur mycket beror på hur kall vintern blir.

Det finns andra mer miljövänliga alternativ för att värma upp en fotbollsplan. Med bergvärme skulle mycket energi sparas, framför allt om man slår ihop två anläggningar på Lidingövallen, nämligen konstgräsplanen och isbanan.

Lidingö kommun äger Lidingövallens mark, och fotbollsklubben arrenderar ytor och sköter driften. Men bergvärme var aldrig ett alternativ för klubben.

– Nej, det skulle ha blivit väldigt mycket dyrare, säger klubbchefen Torbjörn Olsson. Ett företag hörde av sig och erbjöd en anläggning för bergvärme. Den skulle ha kostat åtta miljoner kronor och det har vi inte råd med.

Det ska påpekas att det i den summan även ingår bergvärme för isbanan som ägs och drivs av kommunen. Fotbollsklubben skulle alltså inte ensam stå för kostnaden.

Det är företaget SEEC som kontaktat klubben angående en eventuell bergvärmeanläggning. Företaget har specialiserat sig på teknik för geoenergi. Jean Nicou är en av grundarna.

Nicou talar förvisso i egen sak, men menar bestämt att bergvärme skulle ha blivit billigare redan från första året, och framförallt mer miljövänligt:

– Vi erbjuder oss att gratis bygga en anläggning. Sedan skulle vi sälja grön miljöcertifierad energi till klubben. I själva verket skulle klubben och isbanan spara flera hundratusen kronor per år.

Jean Nicou jämför upplägget med att ha en bil. Antingen betalar man en engångssumma och äger då bilen, eller så leasar man bilen.

SEEC har en egen patenterad teknik av bergvärme. I stället för elslingor i planen läggs det ut rör där varmt vatten cirkulerar via en pumpanläggning.

Sommarens överskottsvärme i fotbollsplanen tillvaratas och lagras i berget för att användas till uppvärmning på vintern. Omvänt kan kyla lagras på vintern för att användas på sommaren. Isbanan får lämplig vattentemperatur till kylaggregatet och sparar därmed mycket energi.

Jean Nicou hävdar att behovet av köpt energi kan minskas med upp till 90 procent om man slår ihop konstgräsplanen och isbanan. Denna teknik används sedan flera år med framgång på en arena i Katrineholm.

Ulf Weidling (C) är ledamot i Lidingös kommunfullmäktige och ersättare i tekniska nämnden. Han anser att alternativet med bergvärme inte utretts ordentligt, och att hela ärendet skötts på ett märkligt sätt.

– Fotbollsklubben gick direkt till ekonomiavdelningen med begäran om borgen för lånet. De skulle i stället ha vänt sig till tekniska nämnden där kompetensen finns. Jag är själv anläggningsingenjör och skulle ha rekommenderat bergvärme. Men vi blev inte informerade av kommunledningen förrän ärendet om borgen skulle klubbas.

Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, påpekar att inga formella fel begåtts.

– Vi har diskuterat alternativ uppvärmning av Lidingövallen. Men hockeyrinken är för liten för att kopplas till bergvärme.

Carl-Johan Schiller säger att staden inte ska lägga sig i hur privata aktörer som fotbollsklubben sköter sina anläggningar.

– Det är upp till dem själva att sköta anläggningarna.

Han tar dock till sig kritiken om bristande information innan beslutet skulle fattas.

– Jag tar på mig detta. Vi ska ta fram en policy så att det inte sker igen.