Var ligger ditt närmaste skyddsrum?

Byleskolans elever äter faktiskt sin lunch i skyddsrummet.
Byleskolans elever äter faktiskt sin lunch i skyddsrummet.
Matsalens små gluggar till fönster är det tydligaste tecknet på att detta är ett skyddsrum
Matsalens små gluggar till fönster är det tydligaste tecknet på att detta är ett skyddsrum
Här finns skyddsrum betyder skylten med en orange fyrkant och en blå trekant vid entrén.
Här finns skyddsrum betyder skylten med en orange fyrkant och en blå trekant vid entrén.
Det finns många skyddsrum i Täby. Men tre av tio Täbybor får ändå inte plats om kriget kommer. Regeringen har bestämt att nu ska befolkningsskyddet ses över.

På Byleskolan äter eleverna skolmaten i skyddsrummet. På många andra håll i kommunen används skyddsrummen som förråd. Det är helt okej så länge det återställas till skyddsrum inom 48 timmar, uppger Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

– Skulle det vara så att vi ska aktivera våra skyddsrum är det MSB som trycker på knappen, förklarar Maria Östholm, fastighetschef i Täby kommun.

Enligt MSB är dock tanken med skyddsrum att i princip vem som helst ska kunna aktivera skyddsrummet vid behov.

– Det är det fina med dem, säger Lars Gråbergs, handläggare på MSB.

Skolans matsal är ett skyddsrumDen här skylten ovanför entrén till Byleskolan i Täby talar om att i denna byggnad finns ett skyddsrum.

Länge har skyddsrummen fört en tynande tillvaro och det har glesnat mellan inspektionsronderna. Nu har dock Regeringen bestämt att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) under 2017 ska göra en översyn av befolkningsskyddet i händelse av krig.

– Det är flera delar i att se över förutsättningarna för ett modernt och framtida befolkningsskydd. Skyddsrummen är en del av det, säger Svante Werger, kommunikationsdirektör på MSB.

Många skyddsrum i Täby

I Täby kommun finns drygt 370 skyddsrum i bostadshus, skolor och andra kommunala byggnader.

– Täby har ovanlig tätt med skyddsrum, konstaterar fastighetschef Maria Östholm.

Att bygga nya skyddsrum har inte stått på agendan på länge. Så trots att Täby har många skyddsrum skulle endast sju av tio Täbybor få plats i dagsläget.

Gamla kommunalhuset, som snart delvis ska rivas har kommunens största skyddsrum med plats för 377 personer och ett mindre med 70 platser. Det ligger i källaren bredvid arkivrummen, enligt en gammal ritning, men dit ner fick Mitt i Täby inte komma på besök.

Finns det ett skyddsrum i det nya kommunhuset också?

– Nej, där har vi bara ett väldigt stort underjordiskt garage, men det är inte skyddsrumsklassat, konstaterar fastighetschef Maria Östholm.

Försvarsfrågor mer aktuella

Försvarsfrågorna har i ett mörknande omvärldsläge blivit allt mer aktuella. Kanske är det också därför som MSB har fått fler frågor från allmänheten om skyddsrummen. De flesta av oss har ju ingen aning vart vårt närmaste skyddsrum ligger och vem som skulle släppas in där.

Här är alla Sveriges skyddsrum på MSB:s grafikkarta – ta reda på var du hittar närmaste skyddsrum.

Mitt i:s granskning av skyddsrummen i Roslagen visar att det råder en stor osäkerhet även hos fastighetsägarna. Det finns lagstiftning, skyddsrummen är inte hemliga platser, men organisationen runt haltar. En del fastighetsägare har haft taggarna utåt när Mitt i ställt frågor.

–  Intressant. Det beror nog i stor utsträckning på att den frågan inte varit högt prioriterad de senaste 15-20 åren. Det är först de senaste åren när det säkerhetspolitiska läget försämrats som frågan blivit aktuell. Jag tror att det finns en osäkerhet kring vad som gäller och en ovana, säger Svante Werger, kommunikationsdirektör på MBS.

Skulle vi klara att ta oss till skyddsrummen om kriget kom i dag?

– Då skulle vi inte ha en förberedd organisation för att hjälpa människor till skyddsrummen, utan skulle behöva improvisera. Det kan jag säga.

Men på Byleskolan så märktes ändå restriktionerna kring skyddsrum väldigt tydligt vid ombyggnaden, berättar rektor Anki Bäck.

– När vi byggde om matsalen för att öka kapaciteten tog vi hänsyn till att det var skyddsrum. Vi ville egentligen flytta en disklucka, men fick inte för att det är skyddsrum och ska kunna återställas. Vi kan inte heller ha större fönster för det är skyddsrum. Golvbrunnen fick inte heller flyttas hur som helst.

Överleva i tre dygn

Den utrustningen som ska säkerställa överlevnad i tre dygn, betongelement att sluta till dörren med, uppfällbara torrklosetter, vattendunkar och verktyg, är inlåst i skolans källare, enligt fastighetschef Maria Östholm.

– Där är all utrustning. Jag vet att luckorna och balkarna som ska sitta kring dörren står där. Det har jag kollat i dag inför vårt möte, men civilförsvaret har ansvaret, säger Östholm.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har på sin hemsida en karta över alla skyddsrum. Vem som helst kan söka upp dem där.

Känner ”fienden” till våra skyddsrum?
– Varför skulle det vara ett problem menar du? Den internationella symbolen för skyddsrum visar: ”Här finns inget vi döljer, enbart civilbefolkning”, förklarar MSB:s Lars Gråbergs.

LÄS MER: Två av tio får inte plats i skyddsrummet (Danderyd)

LÄS MER: Många får inte plats i skyddsrummen (Österåker/Vaxholm)

LÄS MER: Skyddsrum dolt i teaterlogen (Vallentuna)

LÄS MER: Ett hemligt rum där tiden stått still

Fakta

Så många skyddsrum finns i Täby

Det finns cirka 65 000 skyddsrum i Sverige. Täby kommun har 374 skyddsrum, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I många fall finns de i vanliga bostadshus och offentliga byggnader. Fastighetsägaren som har ett skyddsrum i sin fastighet ansvarar för underhållet. Byggnader med skyddsrum ska ha skyltar som visar var skyddsrummet finns.

Ett skyddsrum ska skydda invånarna vid krig och andra allvarliga kriser och olyckor. Rummen är utformade så att de ska tåla olika former av påfrestningar utifrån, exempelvis splitter, stötvågor, ras och strålning.

Till vardags används skyddsrummen ofta som förråd eller samlingslokal, men ska inom 48 timmar kunna återställa till sitt ursprungliga syfte.

 

Källa: Täby kommun/MSB
Fakta

Nya kommunhuset sambandscentral vid kris

Kommunchefen har vid kris i uppdrag att organisera en krisledning med kommunen högsta tjänstemän samt nödvändig personal på kommunledningskontoret. Nya kommunhuset kommer har ett sammanträdets rum som kan fungera som sambandscentral vid kris, t ex längre strömavbrott eller andra katastrofer. Nya kommunhuset har utrustats med gamla koppartrådsförbindelse för telefon och fax i händelse av kris. Vid till exempel ett långvarig strömavbrott ska Täbybor som är i behov, t ex äldre kunna söka sig till kommunhuset för mat och värme. I källaren finns dieselmotorer som ska kunna ge reservel och värme.

Källa: Täby kommun