Se upp! Nu stjäl ligorna fincyklar från villatomten

Lämna inte cykeln utomhus över natten, är ett av polisens råd för att hålla cykeltjuven borta.
Lämna inte cykeln utomhus över natten, är ett av polisens råd för att hålla cykeltjuven borta.
Att man kan få hojen stulen vid Roslagsbanans infartsparkeringar vet de flesta.
Men i år har cykeltjuvarna ändrat strategi.
– De stjäl dyrare cyklar och går in på villatomter, säger Jan Berlin Täbys lokalpolisområde.

Den som köpte ny cykel i våras löpte stor risk att få den stulen. De anmälda stölderna nästan fördubblades i maj. Polisen misstänker att det är ligor som står bakom ökningen.

I juli har det skett en liten nedgång mot samma månad i fjol i Täbys lokalpolisområde. Totalt anmäldes 61 cykelstölder, mot 72 i fjol och 78 året innan. Men den minskningen är för liten för att dra några egentliga slutsatser av.

– Jag tror att det är tillfälligheter eftersom det inte är jättestora tal vi pratar om, säger Vallentunas kommunpolis Stefan Dahlgren.

Uppåt i Danderyd

Nedgången skedde i tre av områdets fem kommuner. Störst var den i Österåker, från 21 anmälda stölder i fjol till 11 i år. Danderyd och Vaxholm ökade i stället. I Danderyd gick de upp från 9 till 16 och i Vaxholm från 3 till 4.

Men det handlar som sagt om mindre förändringar. Och fortfarande har polisen inte lyckats gripa någon liga, även om en missbrukare togs om hand när han skulle stjäla en cykel i Roslags Näsby i helgen.

Ligor

Att polisen misstänker att en eller flera ligor står för ökningen i Roslagen har flera skäl.

– Det har ju nästan gått upp 100 procent i år. Då drar vi slutsatsen att det är några som sysslar med det i stor skala och mer yrkesmässigt, säger Jan Berlin, kommunpolis i Täby. Och i våras var det dyrare cyklar och tillgrepp på villatomter som anmäldes. Tidigare har det mest varit vid större cykelparkeringar.

Uppklarningsprocenten för cykelstölder är tyvärr låg. Enligt Brottsförebyggande rådets siffror har antalet som anmäls i riket legat ganska konstant de senaste tio åren. Andelen uppklarade brott har sjunkit från blygsamma en procent till noll procent sedan 2015. Orsaken är förstås att det så sällan finns någon misstänkt.

Vad skulle ge er bättre möjligheter att lösa brotten?

– Man får ju brottsförebygga, säger Jan Berling. Fota cykeln och kolla ramnumret. Det är jättesvårt att spåra cykeln annars. Och nattetid räcker det inte att ställa den i en carport. Är det lite dyrare cyklar måste man tyvärr ställa in den. Vid infartsparkeringar måste man ha ordentliga lås.

Eftersom det bara är när det finns vittnesuppgifter eller när polisen kan gripa cykeltjuven på bar gärning gäller det att hålla ögonen öppna om man ser någon som beter sig misstänkt.

– Var uppmärksam och ring oss. Gå inte bara förbi och tänk att det där gäller någon annan.