Min lokala hjälte

Lika miljöarbete i alla verksamheter

VALLENTUNA För att alla olika verksamheter inom Vallentuna kommun ska arbeta på liknande sätt med miljön, kan kommunen införa en miljöpolicy.

I den står det bland annat att kommunen ska arbeta med att öka miljömedvetenheten hos förtroende valda och invånare, höga miljökrav ska ställas vid upphandlig av till exempel entreprenörer och sträva efter att använda förnybar energi.

Kommunstyrelsen förslår nu fullmäktige att anta miljöpolicyn.