Spårväg och t-bana till Älvsjö kan börja byggas tidigare

Förhandlingar pågår just nu för att tidigarelägga bygget av t-bane från Fridhemsplan till Älvsjö. Besked kommer senare i år.
Senare i år kommer besked om nya t-banelinjen Fridhemsplan-Älvsjö tidigareläggs med tre år
Nu är utbyggnaden i gång på tunnelbanans blåa linje och bygget med gula linjen till väntas dra igång i höst.
Förhandlingar pågår också för att tidigarelägga tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö, och spårvagnslinjen mellan Älvsjö och Flemingsberg via Fruängen.
Men den sviktande konjunkturen skapar vissa orosmoln.

Bygget av förlängningen av tunnelbanans blå linje från Akalla till Barkarby har börjat och i maj väntas mark- och miljödomstolen komma med sin dom för blå linjens förlängning söderut till Södermalm, Nacka och Söderort.

Tanken är att bygget ska dra i gång i höst, likaså för gula linjen från Odenplan till Arenastaden trots att alla tillstånd inte är klara än.

Tunnelbaneutbyggnaden är avtalad i Stockholmsöverenskommelsen, där staten är med och finansierar tillsammans med region Stockholm, Stockholm stad, Solna, Järfälla och Nacka mot att 78 000 bostäder byggs nära de nya t-banestationerna fram till år 2030.

Nya bostäder – och helt ny linje i SL-trafiken

Förändrat bostadsbyggande

Men byggtakten i regionen har slagit av och i Nacka drog sig nyligen en byggherre ur med motiveringen att det inte längre ansågs lönsamt.

I Stockholm stad, där runt 6 500 av 96 000 avtalade bostäder hittills är klara, märker man också av att marknaden dämpats.

– Tecken vi ser på att marknaden bromsats in är att det byggs fler hyresrätter och att mindre och mer lyxiga byggen går tyngre liksom projekt i ytterområden. I övrigt byggs det enligt plan, och vi har räknat med en eller två lågkonjukturer under perioden, säger Anton Västberg, projektchef på stadsledningskontoret.

Som det ser ut nu har kommunerna grepp om det. Men vi har avstämning varje månad om läget.

Hans Rode, ordförande Stockholmsöverenskommelsen och Sverigeförhandlingen

Om flera avhopp är att vänta är svårt att sia, enligt Hans Rode, statens representant och ordförande i Stockholmsöverenskommelsen och Sverigeförhandlingen. Men inga justeringar är för tillfället aktuella varken på antalet bostäder eller på tunnelbanesatsningarna.

– Som det ser ut nu har kommunerna grepp om det. Men vi har avstämning varje månad om läget. Erfarenheten säger att det går upp och ner i konjunkturen, och kommunerna har lång tid kvar på sig, säger han.

Flera projekt kan tidigareläggas

2017 slöts också avtal i Sverigeförhandlingen som ska ge ny tunnelbanelinje mellan Fridhemsplan och Älvsjö, spårvagnslinje mellan Älvsjö och Flemingsberg i Huddinge via Fruängen, samt förlängd Roslagsbana till T-centralen. Just nu pågår förhandlingar om att tidigarelägga byggstarten med upp till tre år för åtminstone två av projekten.

Så blir det nya tunnelbanenätet


Nya tunnelbanan liten bild

 

Enligt avtalet ska tunnelbanan från Fridhemsplan till Älvsjö stå klar 2032, men kan alltså komma att vara i bruk redan 2029. Och spårväg syd kan stå klar 2031 i stället för 2034.

Besked om vilka projekt som tidigareläggs kommer senare i år.

Beskuren version av jättekartan över Stockholms län. Lager. Version 2009-04-28

Spårväg syd ska gå från Älvsjö till Flemingsberg.