Lilla Lidingöbron ett av alla nya namn på kartan

Gamla Lidingöbron används tills den nya tas i bruk. Ersättaren kommer med stor sannolikhet få namnet Lilla Lidingöbron.
Gamla Lidingöbron används tills den nya tas i bruk. Ersättaren kommer med stor sannolikhet få namnet Lilla Lidingöbron.
Den nya bron mellan Lidingö och fastlandet är inte ens påbörjad än, men är redan på gång att få sitt namn. Lilla Lidingöbron är det hetaste förslaget hittills.

I samma veva får en hel del vägar och parker också namn.

Eva Lagerblad är en av dem som suttit i förvaltningens namnberedning som tagit fram de nya namnen. Fast just namnet Lilla Lidingöbron var politikernas påhitt.

– Vi föreslog först Lilla Värtanbron. Men Lilla Lidingöbron är ett logiskt namn, det finns ju redan en stor bro, säger Eva Lagerblad.

Under 2012 började Lidingö stad renovera den gamla Lidingöbron, men analyser visar att det skulle bli billigare att bygga en helt ny bro.

Arbetet med att planera den nya bron är i gång och ett förslag väntas komma under sommaren. 2020 ska den nya bron stå klar.

När de nya namnen för parker och vägar tagits fram är det främst logiken som fått styra. Lidingö sjukhus får till exempel namnet Högsätrahuset eftersom det inte ska användas som sjukhus längre. Förutom bron och sjukhuset döps sju olika vägar och hela 41 parker som tidigare inte hetat någonting.

Eva Lagerblad tror inte att det är någon som behöver byta adress.

– Det är mest vägar där det inte bor någon, genomfartsvägar och liknande. Det är ändå viktigt att alla vägar har namn, till exempel för att ambulansen ska hitta fram, säger hon.

När det gäller vägar och parker har namnberedningen utgått från vilken plats de ligger på och om de redan kallas något i folkmun.

– Vi har försökt höra oss för med folk som bott länge i området och frågat förskolepersonal om de kallar parkerna för några särskilda namn. Men det kan ju finnas namn som vi missat, säger Eva Lagerblad.

Kommunstyrelsen ska nu ta beslut om namnförslagen men förmodligen blir det först efter sommaren. När allt är klart ska vägarna få nya skyltar som visar vad de heter.

Fakta

Aborre och bad har gett namn

Aborrparken, Sticklinge.

Kaninparken, Näset.

Sagaparken, Hersby.

Brechts dunge, Mosstorp.

Päronparken, Hersby.

Barnbadsparken, Skärsätra.

Törners park, Stockby.

Väpnarparken, Brevik.

Äventyrsparken, Näset.

Constantiaparken, Islinge.

Aborrstigen, Sticklinge.

Fågelöuddevägen, Elfvik.

Bjällbovägen, Elfvik.

Rävviksvägen, Elfvik.

Duvviksvägen, Elfvik.

Trasthagsvägen, Stockby.

Långängsvägen, Ekholmsnäs.