Lilla Lidingöbron blir högre

Arkitektbild på hur Lilla Lidingöbron kan komma att se ut
Turerna är många kring Lilla Lidingöbron. Nu vill Centerpartiet att fler utredningar görs.
Kommunstyrelsen har beslutat att Lilla Lidingöbron ska få en segelfri höjd på sju meter, mot tidigare 5,6 meter.
Sedan tidigare har brons framtid skjutits upp, eftersom frågan om dubbelspår på bron ska utredas igen.

Kommunstyrelsen har beslutat att Lilla Lidingöbron ska bli högre än vad som var tänkt. I stället för en segelfri höjd på 5,6 meter ska bron ligga sju meter ovanför vattenytan.

”Den nya höjden är bättre för sjöfarten, men bron har fortfarande god standard och tillgänglighet för gång- och cykeltrafiken”, skriver teknik- och fastighetsförvaltningen i ett underlag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

C vill utreda brohöjden på nytt

Som Mitt i tidigare berättat ska frågan om dubbelspår på bron utredas igen av landstinget – och Lidingö stad har därför valt att skjuta på investeringsbeslutet för bron.

Centerpartiet vill att kommunen ska utreda vilken brohöjd som behövs för att isgående pendelbåtar ska kunna passera under bron.

– Om man ser på hur vi ska få effektiva kollektivtrafiktransporter så tror vi att pendelbåtar kommer att bli viktiga, säger Patrik Buddgård.

Han menar att det inte har tagits tillräcklig hänsyn till vilka båtar som kan komma att köra under bron.

– Höjden på sju meter har tagits efter en bedömning utifrån en vattendom, säger Patrik Buddgård.

Viktigt att bron är säker fram till 2030

Patrik Buddgård, gruppledare för Centerpartiet på Lidingö.

Patrik Buddgård tycker också att det är viktigt att utreda om Lidingöbanan ska dras via centrum och anslutas till bron – och vad det skulle kosta.

– Vi måste veta innan vi bygger, sedan är det försent.

Det är också viktigt at ta fram en åtgärdsplan för att se till att Gamla Lidingöbron kan trafikeras säkert fram till 2030, säger Patrik Buddgård. Han vill också att det införs ett övervakningssystem.

– Vi har drivit den frågan länge. Vi vill sätta sensorer på bron för att se hur bron rör sig när tåg åker över och om bron rör sig på samma sätt hela tiden eller om det förändras. Nu är det bara konsulter som åker under bron, vi tycker inte att det räcker.

Lilla Lidingöbron kommer även att tas upp i kommunfullmäktige den 27 mars, då ett slutgiltigt beslut ska fattas.