Lilla Lidingöbron skjuts upp – igen

En ny bro kommer att dröja. Höjden på Lilla Lidingöbron ska utredas igen.
En ny bro kommer att dröja. Höjden på Lilla Lidingöbron ska utredas igen.
Beslutet om Lilla Lidingöbrons höjd dröjer – under måndagens kommunfullmäktige återremitterades frågan.

Beslutet om Lilla Lidingöbron skjuts upp ytterligare en gång. Under måndagens sammanträde i kommunfullmäktige återremitterades frågan.

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att vänta med ett investeringsbeslut om Lilla Lidingöbron. Lidingös politiker vill ha dubbelspår på bron, men innan det beslutet klubbas vill politikerna ha besked om landstinget kan stå för kostnaden eller om Lidingö stad i så fall måste göra det.

Överens om att vänta

Dessutom har brons segelfria höjd diskuterats, hur stora båtar som ska kunna köra under bron. Efter en vattendom är förslaget att den segelfria höjden ska vara sju meter, något som Centerpartiet ifrågasatt.

Under måndagens sammanträde i kommunfullmäktige yrkade Liberalerna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet att frågan om brohöjden skulle utredas på nytt. Majoriteten, Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna, tyckte tillsammans med Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet att höjden om sju meter är bra.

Däremot var samtliga ledamöter överens om att vänta med investeringsbeslutet.

Minoritet beslutade om återremiss

21 ledamöter röstade för att frågan skulle återremitteras och 29 ledamöter röstade för förslaget om sju meter. Trots att en minoritet ville ha återremiss ska nu Lilla Lidingöbron utredas igen, en så kallad minoritetsåterremiss.

– Vi vet ju inte hur bron kommer att användas de närmaste 120 åren, som är livslängden för bron, säger Göran Tegnér (L) som var en av de som yrkade på återremiss.

Han tycker att det är viktigt att tänka på framtidens trafiksituation.

– En joker i leken är om Lidingöbanan ska dras genom centrum. I så fall måste man dra Lidingöbanan genom en tunnel och det kostar 250 miljoner kronor mer. Lidingö är den enda kommunen i länet som inte har en stomlinje genom centrum.

Majoriteten vill inte ha en ännu högre bro

Med en hög broanslutning skulle ett tunnelbygge kunna undvikas.

Men kommunstyrelsens ordförande, Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) tror inte på en högre bro.

– Det handlar också om kopplingen i Ropsten. Att ha en hög bro blir en lutning på jag vet inte hur många grader. Det är en omöjlighet. Landstinget har gjort det oerhört tydligt att ska vi ha en hög koppling och man ska få upp Spårväg city på den och genom centrum, då måste vi bygga fler bostäder.

Beslutet om Lilla Lidingöbron skjuts nu upp till kommande sammanträde i kommunfullmäktige.

– Beslutet skjuts upp igen och kan tas upp igen om en månad, säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M).