Min lokala hjälte

Lilla Lidingöbron skjuts upp

Så här skulle den nya bron kunna se ut – men nu bromsar politikerna.
Så här skulle den nya bron kunna se ut – men nu bromsar politikerna.
Beskeden om bland annat dubbelspår på Lilla Lidingöbron har varit för oklara från landstinget, anser flera av Lidingö stads politiker. Därför skjuts bron fram i tiden.

I november förra året klubbade kommunfullmäktige detaljplanen för en ny Lidingöbro. Detaljplanen gällde bara placeringen av bron, först efter att ett investeringsbeslut har tagits står det klart hur bron faktiskt skulle se ut.

Men nu har den politiska majoriteten, Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna dragit i bromsen och skjuter fram investeringsbeslutet.

Vill ha dubbelspår

En av de stora frågorna har varit om bron ska byggas med kapacitet för dubbelspår eller inte. Dubbelspår skulle kosta omkring 100 miljoner kronor mer än enkelspår.

Både majoriteten och oppositionen vill att landstinget ska stå för kostnaden för dubbelspår, eftersom det är en infrastruktursatsning.

– Landstinget har inte tagit sitt ansvar och gett de svar vi behöver för att göra investeringen för Lilla Lidingöbron, säger kommunalrådet Carl-Johan Schiller (KD).

Därför ska landstinget se över sin utredning av Lilla Lidingöbron.

– När de är färdiga på sin kammare kommer vi att träffas. Det är viktigt att vi får alla svar för en investering på en halv miljard, säger Carl-Johan Schiller.

Lidingöbanan kan få fler turer

Oppositionsrådet Amelie Tarschys Ingre (L) är nöjd med att beslutet om investeringen skjuts upp.

– Det är jättebra att de ändrar sig. Det vore förödande för Lidingö om vi tog ett förhastat beslut.

Den utredning som gjorts av behoven sträcker sig bara fram till 2030 – för kort tycker Amelie Tarschys Ingre. En ny utredning ska blicka fram till 2050.

– Vi är helt för dubbelspår. Det är en stor kostnad för skattebetalarna men det är viktigt med bra kommunikationer inför framtiden.

Från början var tanken att Lilla Lidingöbron skulle vara färdigbyggd 2020. Men eftersom investeringsbeslutet har skjutits upp är det i dagsläget oklart när bron kan tas i bruk.

Politikerna vill också att staden och trafikförvaltningen i landstinget ska se över turtätheten för Lidingöbanan.

LÄS MER: