Lilla Lidingöbrons byggkontor på plats

En skiss över hur lilla Lidingöbron förväntas se ut år 2023.
En skiss över hur lilla Lidingöbron förväntas se ut år 2023.
Som en del av byggnationen av lilla Lidingöbron byggs just nu ett platskontor upp i Torsvikshamnen.

Strax söder om Ilsinge udde har nu ett platskontor byggts upp av ett antal byggbodar. Kontoret kommer att finnas på platsen fram till 2023, då projektet planeras vara klart

Företaget Implenia, som har fått uppdraget att bygga bron, kommer att nyttja dessa bodar som sitt arbetsområde tills dess att bron står färdigbyggd.

– Så snart alla bodar kommit på plats ska de renoveras och snyggas till, de ska ju ändå stå här i fem år, säger Abdirizak Barre, projektingenjör och arbetsledare för Implenias etablering i ett pressmeddelande.

Bygget av lilla Lidingöbron planeras att starta under försommaren. För att skona närboende från oväsen planerar Implenia på att sätta upp ett bullerplank runt området.

– Vi kommer att starta med brobygget på stockholmssidan och röra oss in mot Lidingö. Lidingöborna kommer att märka en hel del ljud från pålningen men vi kommer att göra så gott vi kan, säger Abdirizak Barre i pressutskicket.

Fakta

Lilla Lidingöbron i siffror

Lilla Lidingöbron som nu ska byggas kommer att bli en av Sveriges längsta broar

730 meter lång.

16 meter bred.

7,4 meter av bredden är för gång- och cykel.

8 meter är till tågtrafiken.

16 bropelare bär bron.

Källa: Implenia