Lilla Tensta får en ny stor förskola

En ny förskola öppnar i Lilla Tensta. Det är en så kallad konceptförskola och är den första av sin sort i Spånga-Tensta.

Förskolan kommer att ha åtta avdelningar och rymma ungefär 140 barn.

– Förskolan är planerad för att passa dagens förskolepedagogik. Det här blir en förskola som är attraktiv för barn och föräldrar och som vi också hoppas kommer att locka fler förskollärare till stadsdelen, säger Ann-Katrin Åslund (FP), ordförande Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Konceptförskolor har tagits fram av Stadens skolfastighetsbolag, SISAB.

Det innebär att man utgår från en färdig mall när man bygger den nya förskolan. Lokalerna som kommer byggas är ritade specifikt för att passa barnens behov. Att utgå från en mall på det här sättet gör att arbetet går snabbare och blir billigare.

– Det innebär att mer pengar i stället går till barnen och personalen, säger Ann-Katrin Åslund.

När de gamla förskolorna flyttar ut ur sina lokaler hoppas Ann-Katrin Åslund att det kommer att innebära nya lägenheter för Tenstaborna.

– Man ska komma ihåg att Tensta har funnits i över 40 år och en hel del av förskolorna från den tiden har funnits insprängda i lägenheter. De lägenheter som blir tomma kan återställas till bostäder, vilket är mycket bra för Tensta, där det råder brist på stora lägenheter för stora familjer, säger hon.

Förskolan beräknas stå klar år 2015 eller senast 2016.

De lägenheter som blir tomma kan återställas till bostäder.Ann-Katrin Åslund (FP), ordförande, stadsdelsnämnden