Lillholmsskolan måste bli bättre

SKÄRHOLMEN Skolinspektionen har granskat undervisningen på Lillholmsskolans högstadium och konstaterar att det finns vissa brister. Inspektionen gällde läsundervisningen.

Nu kräver man bland annat att eleverna i större utsträckning ska få möjlighet till inflytande och eget ansvar i undervisningen samt att lärarna tydligare bör informera eleverna om syftet med lektionen.

Senast den 27 juli ska skolan redovisa vilka åtgärder som har vidtagits.