ANNONS

Lillholmsskolan måste bli bättre

ANNONS

SKÄRHOLMEN Skolinspektionen har granskat undervisningen på Lillholmsskolans högstadium och konstaterar att det finns vissa brister. Inspektionen gällde läsundervisningen.

Nu kräver man bland annat att eleverna i större utsträckning ska få möjlighet till inflytande och eget ansvar i undervisningen samt att lärarna tydligare bör informera eleverna om syftet med lektionen.

Senast den 27 juli ska skolan redovisa vilka åtgärder som har vidtagits.