Limboläge på Trollängen

Olle Westlund som dricker kaffe med gruppchefen Esmat Joharfard tycker att det alltid varit bra på Trollängen. ”Det var bra när jag flyttade in och det är bra nu”, säger han.

Olle Westlund som dricker kaffe med gruppchefen Esmat Joharfard tycker att det alltid varit bra på Trollängen. ”Det var bra när jag flyttade in och det är bra nu”, säger han.

Upphandlingen av ny drift på Trollängen har gått i stå.

– Jag förstår inte varför kommunen ska hålla på så här. Det fungerar ju bra som det är, säger Olle Westlund som bor på äldreboendet.

Först skulle beskedet ha kommit före midsommar. Sedan blev det juli, augusti, september, före jul och efter nyår. Nu är det mars och ledningen för Trollängen har fått muntligt löfte om att få fortsätta att driva äldreboendet fram till september.

– Vi förstår inte varför man ska krångla till det när allt fungerar. Det här skapar oro bland personalen och dem som bor här, säger Susanne Lindberg, gruppchef.

Tidigt i höstas stod det klart att Carema som drivit Trollängens äldreboende i mer än tio år var en av flera förlorare i kommunens upphandling.

Men beslutet överklagades och kommunen har fått bakläxa för sitt sätt att handla upp tjänsten i både förvaltningsrätten och kammarrätten. För personalen på Trollängen har det inneburit att Carema som egentligen skulle ha lämnat Troll­ängen till nyår, nu fått flera kortare förlängda kontrakt – men inget klart besked.

Kritiken mot kommunens upphandling är att den inte tillräckligt tydligt definierat vad som krävs för att vinna. Domstolarna förespråkar att man innan upphandlingen ska uppge vad anbuds­givarna ska svara för att få höga poäng.

– Men då vet ju företagen exakt vad de ska skriva och den som erbjuder det lägsta priset vinner, menar kommunens upphandlingschef, Charlotte Barkman Hedin.

Nu vill Tyresö kommun få saken prövad i Högsta förvaltningsdomstolen. Utöver de vanliga kriterierna vill man kunna bedöma mjuka värden, som till exempel hur företagen beskriver att de vill ge äldre en meningsfull vardag. Syftet med det är att få in nytt tänk i verksamheterna.

– Det har fungerat i andra upphandlingar inom omsorgen och därför vill vi ha tydliga besked om vad som gäller, säger Charlotte Barkman Hedin.

Personalen på Trollängens äldreboende har svårt att förstå varför man över huvud taget måste hålla på och handla upp ny drift, när alla trivs. På väggen i fikarummet hänger två diplom – ett från 2006 då äldreboendet fick Caremas kvalitetspris och ett från 2008 då Troll­ängen fick kommunens kvalitetspris.

– Det går ju ändå inte att avgöra vem som är bäst i en upphandling. Som vi ser det har Carema blivit proffsigare och proffsigare. Då är det synd att bryta ett vinnande koncept, säger Susanne Lindberg.

Om Högsta förvaltningsdomstolen säger nej till Tyresö kommuns prövningsansökan måste hela upphandlingen göras om – något som väcker hopp hos Troll­ängens personal.

– Vi hoppas ju kunna fortsätta med samma ledning, för vi trivs faktiskt med Carema, vad alla än tror efter alla skandalreportage, säger Susanne Lindberg.

Fakta

Lagen om offentlig upphandling

Syftet med offentliga upphandlingar är att främja konkurrens och att skattebetalarnas pengar ska användas på bästa sätt.

Offentliga upphandlingar regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU), som baseras på EU-direktiv.

EU-kommissionen håller på att ta fram nya direktiv för så kallade välfärdstjänster, där bland annat upphandling inom äldreom­sorgen ingår.

I Sverige har LOU utretts flera gånger. Senast i förra veckan presenterade den så kallade Upphandlingsutredningen sina förslag.

Sju procent av alla upphandlingar överprövades 2010 och 2011, enligt Konkurrensverket.

källa: sveriges rikes lag, Kkv