Linbanan kan få fem stationer

Från Häggvik till Väsjön på tolv minuter – och sedan vidare till Södersätra.

Efter regeringens ­stoppade byggplaner vid ­Kastellgården kan ­linbanan återigen bli räddningen för kollektivtrafiken i området.

Förslaget om en linbana mellan Häggvik och Väsjön börjar ta form på allvar. Inom kort ska det för första gången presenteras ­offentligt för Sollentunaborna.

– Tanken är att det ska ut på programsamråd innan sommaren, ­säger Lisa Brattström, projekt­ledare på Sollentuna kommun.

Lokaltidningen Mitt i har ­tidigare berättat om hur regeringen stoppade en del av detaljplanen i området runt Kastellgården vid Väsjöns norra strand.

En av konsekvenserna av detta var att den planerade bussgatan, som skulle försörja ett stort område med kollektivtrafik, inte går att dra som tänkt.

Men precis som tidigare, när det handlade om hur man ska försörja Väsjöområdet med kollektiv­trafik, ser det återigen ut som att lin­banan kan bli lösningen på ­problemet.

– Senare ska vi fördjupa oss i en förlängning som går över sjön med en station någonstans i Söder­sätraområdet, säger Lisa Brattström.

I ett tidigare skede fanns det tre olika sträckningar för den planerade linbanan. Nu står det klart att det är alternativet som går via Edsvik som kommunen går vidare med.

En ­mellanliggande station föreslås i närheten av Rudbecksgymnasiet, närmare ­bestämt vid korsningen Danderyds­vägen – Malla Silfverstolpes väg.

Och på längre sikt kan det bli ­ytterligare en station i närheten av Tunberget, strax ovanför Norrortsledens tunnelmynning.

– Det finns inte tillräckligt med underlag för en station där i dag, säger Lisa Brattström.

När förslaget ska ut på samråd kommer kommunen att skicka ut det till fler än normalt – i storleksordning runt 500 personer.

– Det blir första gången vi får in synpunkter från allmänheten, ­säger Lisa Brattström.

På stadsbyggnadsnämndens möte förra veckan fick politikerna en preliminär rapport angående den samhällsekonomiska ­analysen som ett konsultföretag arbetar med.

– Det är alltid svårt att värdera ett kollektivtrafikslag som ännu inte finns. Men så här längt verkar det hålla på alla ledder – både ekonomin och hur de ska dras, ­säger Thomas Ardenfors, M, ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Även han tror att intresset från allmänheten är stort.

– Det är ett så unikt koncept, jag tror att många följer det här av rent intresse. Vi vet att flera andra kommuner i länet är väldigt intresserade, och Sollentuna ligger väldigt långt fram. Det är roligt att det här är lite av ett pilotprojekt.

Så här långt ­verkar det hålla på alla ­ledder – både ­ekonomin och hur de ska dras.Thomas Ardenfors (M) stadsbyggnadsnämnden