Linbanan pausas – utreds för 2,5 miljoner till

Så här kan linbanans station i Väsjön mellersta se ut. I bakgrunden syns Edsbergs sportfält.
Så här kan linbanans station i Väsjön mellersta se ut. I bakgrunden syns Edsbergs sportfält.
Linbanan till Väsjön väcker frågor och måste studeras vidare.

Nu har kommunen beviljat ytterligare 2,5 miljoner kronor - bland annat till tekniska konsulter.

– Det finns en tydlig vilja från politiken, säger projektledaren Lisa Brattström.

Visionen om en linbana mellan Häggvik och Väsjön lever i allra högsta grad. Men för att få svar på frågan om projektet faktiskt går att genomföra behöver kommunen fortsätta utredningsarbetet.

Detta står klart efter att förslaget varit ute på ett så kallat programsamråd.

– Vi pausar lite i planläggningen för att hämta in mer kunskaper, säger projektledare Lisa Brattström.

Talar det för eller emot att linbanan kommer att bli verklighet?

– För att kunna svara på det krävs ytterligare utredningar, men vi tror på projektet, säger Lisa Brattström.

En av de viktigaste punkterna är ett samarbete med trafikförvaltningen på landstinget. Där är kommunens ambition att få till ett samarbetsavtal under 2016, till exempel om finansiering och planering.

Men innan dess är det en del frågetecken som behöver rätas ut.

– När man läser kollektivtrafiklagen är det inte självklart hur man ska driva en linbana som kollektivtrafik, säger Lisa Brattström.

Dessutom behövs mer stöd från tekniska konsulter. Allt från sträckningen, storlek på gondoler och utformning av stationer behöver utredas vidare, skriver kommunen i ett tjänsteutlåtande.

Därför har stadsbyggnadsnämnden beviljat ytterligare 2,5 miljoner kronor för en fördjupad utredning av linbanan.

– Det finns en tydlig vilja och ett intresse från politiken, säger Lisa Brattström.

Förhoppningen är att den fortsatta utredningen inte ska påverka den planerade byggstarten 2021-2022.