Linbanan vid Väsjön hotas av försening

Planerna på en linbana mellan Häggvik och Väsjön kan dra ut på tiden.

Förseningar i arbetet med att riva en kraftledning inför det nya elnätet har satt käppar i hjulet.

Projektet Stockholms ström där hela elnätet successivt ska bytas ut pågår för fullt. Totalt ska 15 mil luftledningar i länet rivas och till stor del ersättas med markledningar. Men nu hotar förseningar på flera håll i Sollentuna.

Vattenfall ska till exempel lägga kablar under marken för att kunna börja riva luftledningar, men arbetet drar ut på tiden.

– Vi går fortfarande och väntar på tillstånd från Energimarknadsinspektionen. Så vi ligger ungefär två år efter tidplanen, säger Clas Egnér, projektledare på Vattenfall.

Ännu mer försenat är arbetet med att riva en större dubbelledning på 220 volt som går rakt genom Sollentuna, Hagby-Järva. Den skulle vara borta 2020–2021 för att inte krocka med linbanan som ska byggas längs samma sträcka.

– Nu räknar vi med en försening på mellan tre och tio år, säger Anders Halmén.

Enligt Kristina Bredin, programledare för Stockholms ström på Svenska kraftnät, kan ledningen inte rivas förrän arbetet med Stockholms ström är helt klart. Och Svenska kraftnät måste bland annat förstärka elnätet i västra Stockholm ytterligare.

Hon menar att det ändå inte behöver betyda att linbanan påverkas.

– Linbanan planeras delvist till samma plats där luftledningen går i dag, men vi undersöker om det finns möjlighet till en tillfällig lösning. Man skulle eventuellt kunna flytta eller justera höjden på några av stolparna, säger Kristina Bredin.

Fakta

Hela elnätet byggs om

Elnätet byggs om för att klara en ökad belastning och frigöra värdefull mark.

Projektet har en beräknad budget på 4,5 miljarder kronor.

En viktig del blir den nya ledningen CityLink som binder ihop norra och södra Stockholmsområdet.

Källa: Svenska

kraftnät