Min lokala hjälte

Lindrigare straff för pälshäleri

SÖDERMALMHögsta domstolen sänker straffet för en kvinna på Södermalm som gjort sig skyldig till häleri av pälsar och jeans till ett sammanlagt värde av drygt 550 000 kronor.

Den 62-åriga kvinnan deltog inte i stölden av kläderna, men förvarade dem i sin bostad.

Hon dömdes till ett års fängelse i tingsrätt och hovrätt, men nu ändrar HD påföljden till villkorlig dom och 180 dagsböter på 100 kronor.

HD menar att de lägre instanserna fäst för stor vikt vid värdet på kläderna och inte tagit tillräcklig hänsyn till förmildrande omständigheter, som att kvinnan tidigare är ostraffad och att hon inte gjorde någon vinning på att förvara godset.