ANNONS

Lingvägen får ny gång- och cykelbana

Lingvägen i Hökarängen får cykelbana, bit för bit.
Lingvägen i Hökarängen får cykelbana, bit för bit.
Det ska bli lättare att cykla och gå på Lingvägen. Enligt ett förslag ska 400 meter av vägen, söder om Örbyleden, smalnas av och få nya gång- och cykelbanor.
ANNONS

Sen tidigare är det klart att Stockholms stad ska bredda gångbanorna och anlägga en ny cykelbana på en del av Lingvägen i Hökarängen, i höjd med det pågående bostadsbygget i kvarteret Anisen.

Nästa steg blir att göra samma sak från korsningen med Örbyleden och fram till bygget. Enligt ett förslag från exploateringskontoret handlar det om en sträcka på ungefär 400 meter. Bilkörfältet ska smalnas av och ge plats för bredare gångbanor på bägge sidor av vägen, samt en dubbelriktad cykelbana på den östra sidan.

Byggstart för den nya sträckan är enligt förslaget beräknad till 2019. Beslut fattas av exploateringsnämnden i början av juni.