SL-linjer dras in i Bromma – så drabbas du

Personbrott tillhör en av de vanligast förekommande brotten.
Tunnelbanan påverkas minst av SL:s nya trafikförslag.
Busslinjer försvinner, sträckor på gröna linjen stängs av i månader och helgtrafiken minskar i Bromma. Samtidigt tillkommer nya stationer på tvärbanan när SL:s förslag på förändringar i trafiken börjar gälla senare i år.

I Bromma påverkas busstrafiken mest av SL:s och trafikförvaltningen nya förslag om trafikförändringar, som bygger på resandestatistik och byggplaner.

Busstrafiken:

Linje 110 Alvik-Bromma flygplats. Linjen läggs ner och ersättas av tvärbanan när nya stationen vid Bromma flygplats öppnar. Buss 112 i riktning mot Spånga tar över sträckningen över Tranebergsvägen från linje 110 så att inte hållplatsen Grindstuvägen blir utan trafik.

Linje 152 Bromma flygplats – Solna centrum. Helgtrafiken beräknas dras in från och med oktober 2020.

Linje 113 Blackebergs gård – Solna centrum Linje 113. Övervägs få ny linjesträckning genom att sträckan Sundbybergs centrum – Solna centrum ersätts av en ny linje 511.

Linje 509 Danderyds sjukhus – Brommaplan. Avses få ny linjesträckning och bara trafikera sträckan Danderyds sjukhus – Solna centrum. En ny linje, 129, planeras ta över sträckan Sundbybergs torg – Brommaplan.

Gullmarsplan.

Tunnelbanan mellan Globen och Gullmarsplan kan stängas av helt i sommar. Foto: Anna Ek.

Tunnelbanan:

Utbyggnaden av tunnelbanan påverkar gröna linjen. Sommaren 2019 och sommaren 2020 kommer sträckan Globen – Gullmarsplan att stängas av helt under cirka 8-10 veckor.

Tvärbanan:

Arbetet med förlängning av banan till Kista medför att endast ett av två spår kan användas på sträckan Johannesfred – Karlsbodavägen till och med hösten 2020. Först i slutet av nästa år kan delar av Kistagrenen till Bromma flygplats öppna.

Bromma stadsdelsnämnd har till den 29 april på sig att tycka till om förslagen. Förändringarna börjar gälla i december.