Sven Lionell hyllas med minnesföreställning

Förra året gick Sven Lionell bort. Teaterföreningen gör nu en minnesföreställning.
Förra året gick Sven Lionell bort. Teaterföreningen gör nu en minnesföreställning.
Tyresö teaterförening repeterar, på lördag är det premiär.
Tyresö teaterförening repeterar, på lördag är det premiär.
Det blir mycket musik.
Det blir mycket musik.
"Sven Lionell i ord och ton" spelas i tio föreställningar.
"Sven Lionell i ord och ton" spelas i tio föreställningar.
För ungefär ett år sedan gick Tyresö-profilen Sven Lionell bort. Hans stora kulturgärning hyllas nu i en minnesföreställning.

Sven Lionell flyttade från Mölndal till Tyresö med sin familj 1966. De bosatte sig i Bollmora och Sven blev snart såväl politiskt som kulturellt aktiv i kommunen. Som politiker och socialdemokrat var han mellan 1980 och 1985 kommunstyrelsens ordförande och därefter ordförande i kulturnämnden. Vid sidan av detta bidrog han till det lokala kulturlivet. Sven skrev lyriska kabaréer, revyer och spel med lokal anknytning, men även dagsverser i Tyresö Nyheter. Inte minst är han känd som författaren bakom Tyresöspelet.

”Uppskattade verkligen honom”

Förra året gick Sven bort. Nu får Tyresöborna en ny möjlighet att ta del av hans stora produktion av teater och revy, när Tyresö teaterförening sätter upp en minnesföreställning på Kulturcentrum Kvarnhjulet.

– I samband med att han avled för cirka ett år sedan började man inom teaterföreningen prata om att man borde hågkomma honom genom att göra en Sven-föreställning. Jag blev kontaktad så småningom och tyckte det lät spännande. Jag har jobbat med Tyresö teaterförening ett antal gånger och trivs med det, säger regissör Örjan Herlitz.

Han var nära bekant till Sven. Under åren gjorde Örjan och Sven många uppsättningar ihop, men umgicks även utanför teatern.

– Jag träffade Sven redan på 70-talet och efter det höll vi kontakten. 1996 gjorde vi Hemsöborna första gången och sedan blev det ytterligare fem gånger. I de fyra första uppsättningarna av Hemsöborna spelade Sven den försupne pastor Norström. Själv var ju Sven övertygad nykterist, men spelade alltså den alkoholiserade pastorn. Vi träffades vid några tillfällen också utanför själva teaterjobbet och satt hemma i hans våning på Gudöterassen och diskuterade livet. Jag uppskattade verkligen honom.

Ett museum

Minnesföreställningen har fått titeln ”Sven Lionell i ord och ton”.

– Ramhandlingen är ett Sven Lionell-museum och där finns en guide som guidar publiken genom vissa rum, som exempelvis det historiska rummet, det politiska rummet och avdelningen Svens berömda roller. Det är väldigt mycket musik och två tredjedelar är sångtexter som Sven har skrivit. Det är en föreställning som tar ungefär 90 minuter och som innehåller ett antal sånger och verser och dialoger, som när Sven spelade pastorn i Hemsöborna och när han gjorde vålnaden som var en av hans stora roller och som förekommer i Tyresöspelet.

Vad betydde och betyder Sven Lionell för Tyresö?

– Teaterföreningen hade verkligen inte varit densamma utan Sven och en kommun utan en aktiv kultur- och amatörkultur är inte mycket att ha. På ett sätt satte han Tyresö på kartan genom Tyresöspelet och Hemsöborna och den aktiva teaterföreningen. Jag menar att han betytt väldigt mycket för Tyresö och inte bara inom teatern – han skrev ju krönikor, små dagsverser, det var ungefär som Stig Dagerman på sin tid. Sven var politiker också och vissa saker som han inte tyckte fungerade skrev han om. Det rörde inte bara lokalpolitik utan även rikspolitiska frågor. Så otvivelaktigt har han haft en mycket stor betydelse för Tyresös kultur vill jag säga.

Sven Lionell

”Han håller klass”

Örjan Herlitz och har arbetat på en mängd teatrar runt om i Sverige, på flera har han varit teaterchef. Han menar att Svens texter inte bara har betydelse för Tyresö.

– När jag var teaterchef på Gotland så använde jag texter av honom. Han håller klass och är alltså inte bara en revypappa i Tyresö, utan hans texter är giltiga också i andra sammanhang. Jag tycker att man skulle kunna uppmärksamma Sven nationellt.

På lördag är det premiär för ”Sven Lionell i ord och ton”, därefter följer nio föreställningar.