Byggkritik: ”Vi kommer att få en Berlinmur”

Visionen är att man ska knyta ihop Östberga med stadsdelarna intill, däribland Liseberg.
Visionen är att man ska knyta ihop Östberga med stadsdelarna intill, däribland Liseberg.
Protesterna är kraftiga mot förslaget att bygga 325 lägenheter i Liseberg.
– Vi kommer att få en Berlinmur, säger Lisebergsbon Patrick Breslin.

Östberga ska enligt ett byggprogram få omkring 2 500 nya bostäder, upprustade parkstråk och och nya gatukopplingar.

Byggprojektet går även in i grannstadsdelen Älvsjö. Lokaltidningen Mitt i berättade nyligen om planerna på tre flerfamiljshus i Örby slott, som fick tummen ner av stadsdelsnämnden i en remiss.

I Liseberg planeras 325 lägenheter i 4-5 våningar längs med Åbyvägen samt en förskola. Och även detta byggförslag har stött på patrull. Enligt stadsbyggnadskontoret, som fått in ett hundratal synpunkter, är Lisebergsborna de mest kritiska. Många pekar på att grönytor kommer att försvinna och befarar både ökad trafik och en försämrad stadsbild.

– Vi kommer att få en Berlinmur mot Åbyvägen, ett stråk med bilar. Det blir allt annat än en levande boendemiljö, säger Patrick Breslin, aktiv i nätverket Bevara Liseberg.

Majoriteten i Älvsjö stadsdelsnämnd har dock inga invändningar mot Lisebergsbygget i sitt remissvar, förutom ett tillägg att naturen skulle värnas. Flera oppositionspartier är dock kritiska, Moderaterna avstyrker bygget helt.