Se vilka av de 66 klubbarna som kollar ledare

Bara en tredjedel av de tillfrågade klubbarna begär utdrag ur belastningsregistret.
Kolla in hur din klubb svarade.

 *Nja = kontrollerar endast anställda/arvoderade ledare, ej ideella.