Koll på byggen? Här listas aktuella projekt

Det byggs även på Lidingö.
Det byggs även på Lidingö.
Även Lidingö drar sitt strå till stacken för att råda bot på bostadsbristen.
Här berättar vi om några av byggprojekten som är aktuella i år. Fokus ligger på att bygga hyresrätter år ungdomar. Och så börjar öns första riktigt höga hus att byggas i Dalénum.

Lidingö värnar i om det lilla formatet. När staden hoppade av Sverigeförhandlingarna 2016 släppte också kravet på en kraftig förtätning på ön. Nu har man en betydligt lugnare utbyggnadstakt att förhålla sig till. Men visst byggs det.

De närmaste  tio åren beräknas 15 byggprojekt att dra igång. Här märks den hett omdiskuterade ombyggnationen av centrum där både butikslokaler och bostäder ska byggas. Bostäder ska också byggas i Torsvik och Högsätra.

 I år ligger dock fokus på att bygga tätt och på höjden.

1. Staden bygger för unga

 Ett av de två stora bostadsbyggnadsprojekten som startar i år är de 65 ungdomsbostäderna med hyresrätt i Larsberg. Målet är att det ska börja gå att flytta in i huset redan 2019.

– Projektets relativt snabba takt är en stor fördel med tanke på dagens bostadsbrist för unga, säger Per Wilhelmsson, planchef på Lidingö stad.

2.  Lidingö växer på höjden

Det så kallade Fyrtornet 1 som ritats av arkitekten Gert Wingårdh ska börja byggas i år.  22-våningshuset som byggs på kajen i Dalénumområdet har väckt känslor hos lidingöborna redan på planeringsstadiet. En del tycker att huset är snyggt och modernt medan andra tycker att det är gräsligt.

– Det är Lidingös första riktiga höghus, säger Per Wilhelmsson.

Det går redan att skiva upp sig på en intresselista för lyxiga bostadsrätterna i huset.  Men i Dalénum pågår också annan byggnation. Lidingö stad vill ha fler hyresrätter och byggherren JM lovar en fjärdedel hyresrätter av 1000 bostäder som ska byggas i området. Även i Högsätra och Torsvik, där det ska börja byggas inom några år ska en mindre del utgöras av hyresrätter.

Dalénum nytt höghus Wingårdh arkitektkontor

Lidingös första ”skyskrapa”.

3. Lilla Lidingöbron och simhallen

Men några av de riktigt stora byggena på Lidingö är inte bostäder.

I Sverigeförhandlingarna köpslog kommunerna med staten och landstinget om infrastruktursatsningar. Kommunerna lovade att planlägga för många bostädet mot att stat och landsting fixade spårbunden kollektivtrafik. För Lidingös del skulle utbyggd spårtrafik kosta att Lidingös invånarantal växte med 40 procent fram till 2035. 8000 nya bostäder skulle behöva byggas.  Enligt Lidingö stads översiktsplanen väntar man sig nu i stället en befolkningsökning med 4000 personer mellan 2016 och 2027, då är prognosen att 50800 personer kan kalla sig Lidingöbor.

Trots att man hoppade av Sverigeförhandlingarna blir det spårsatsningar för Lidingös del – dubbelspåret på Lilla Lidingöbron. Bron som spåren ska byggas på måste dock staden stå för själv. 2022 är året då den nya bron ska stå klar. Ska den bli det måste projektet ta stora kliv framåt i år.

Fler byggprojekt brådskar. 2021 ska också den efterlängtade simhallen i Dalénum stå klar enligt stadens målsättning.

Skiss nya Lilla Lidingöbron.

4. Och så några mindre projekt

I Käppala och norra Skärsätra påbörjas snart ett par mindre projekt efter markanvisning. Flera markanvisningar är på gång i Kyrkviken, Bredgården, Högsätra och centrum.