Lite elskrot lämnades in i Sollentuna

Sollentunas återvinning väger lätt.
Sollentunas återvinning väger lätt.

Sollentuna Förra året återvanns endast 10 117 kilo elektronikavfall i Sollentuna. Det är den lägsta siffran i hela Stockholms län. Jämförelsevis återvanns 3 199 357 kilo elektronikavfall i jämnstora Täby kommun. Det visar statistik från El-kretsen.

Men siffrorna betyder inte nödvändigtvis att Sollentunabor är dåliga på att återvinna. Invånare kan åka till andra kommuner för att återvinna vilket gör att statistiken påverkas.

Totalt återvanns 147 684 ton elektronik i hela Sverige. Det är en lägre siffra än förra året men det beror bland annat på att elektronikprodukter har blivit lättare med tiden tack vare tekniska framsteg.