Liten chans hitta fler forngravar i Boo

I det nu undersökta området i Boo finns sedan tidigare tre kända forngravar, två rösen och en stensättning, från järn-eller bronsåldern. Bilden är från en tidigare undersökning i Boo av Riksantikvarieämbetet.
I det nu undersökta området i Boo finns sedan tidigare tre kända forngravar, två rösen och en stensättning, från järn-eller bronsåldern. Bilden är från en tidigare undersökning i Boo av Riksantikvarieämbetet.
I veckan har arkeologerna hittat en lämning i Boo som kan vara ett gränsmärke, fastighetsmärke, från gången tid.
Men bedömningen i tisdags var att chanserna är små att hitta några fler gravar från järn- och bronsåldern, liknande de gravar som arkeologerna tidigare har hittat i området.

Obebyggda skogsområden mellan villabebyggelsen i ett 25 hektar stort område i sydöstra Boo har under november undersökts av arkeologer i jakt på eventuella fornfynd.

Detta i samband med sydöstra Boo håller på att detaljplaneläggas.

Hittat fastighetsmärke

Senare i veckan väntas arkeologerna ta ställning till om det är värt att fortsätta undersökningarna.

– Vi har hittat en lämning, ett gränsmärke, säger Göran Wertwein, projektledare vid det arkeologiska företag som sköter utredningen för länsstyrelsen och Nacka kommuns räkning.

Ska undersökas närmare

Gränsmärket, som kan vara från en tidigare bosättning på platsen och visa var en fastighetsgräns har gått, ska nu undersökas närmare men Göran Wertwein kan redan i dag säga att märket inte är från järn- eller bronsåldern.

Och i tisdags lät Göran Wertwein inte särskilt optimistisk om att hitta fler forngravar i området:

– Jag tror inte att vi hittar ytterligare fornlämningar, säger Göran Wertwein.

– Hittar vi inga fornlämningar finns inget som kan stoppa en detaljplan ur arkeologisk synvinkel.

Tre kända forngravar

Inom området finns sedan tidigare tre kända forngravar, två rösen och en stensättning, från järn- eller bronsåldern.

Det är just detta faktum som har fått länsstyrelsen att undersöka området närmare då det kan finnas fler gravar mellan de här gravarna.

Nacka kommun arbetar med en detaljplan för området kring Dalvägen–Gustavsviken i Boo, som är cirka 75 hektar stort och som till stora delar är bebyggt sedan tidigare.

Kostnaden för den arkeologiska utredningen beräknas till 74 000 kronor, en kostnad som betalas av Nacka kommun.