Liten höjning efter långa förhandlingar

JÄRFÄLLA Hyresgästföreningen och Järfällahus har enats om en hyreshöjning på 1,3 procent från den 1 juli 2015. Järfällahus begärde ursprungligen att hyrorna skulle höjas med 3,9 procent från 1 januari 2015. Trots att förhandlingarna drog ut på tiden slipper hyresgästerna att betala retroaktiv hyra, utan höjningen sker från 1 juli. Genom uppgörelsen får Järfällahus täckning för taxehöjningar och kostnadsökningar.