Liten hyreshöjning efter tvist

Järfällahus ville höja hyrorna med nästan tre procent, men efter en tvist blev höjningen 0,65 procent.

– Det är bara att säga grattis till hyresgästerna, säger Tor-Björn Johansson, tillförordnad vd på Järfällahus.

Nu är hyrorna för 2016 klara.

Men i år blev förhandlingarna något ovanliga. Järfällahus hade begärt en höjning på 2,97 procent. För en person med hyra på 6000 kronor skulle det ha blivit en ökning på 178 kronor i månaden.

Järfällahus menade att höjningen behövdes för att täcka ökande kostnader för renoveringar och för att bolaget nu ska börja bygga bostäder.

Men Hyresgästföreningen ville inte gå med på förslaget och förhandlingarna strandade.

I stället blev det en tredje part – Hyresmarknadskommittén – som fick avgöra tvisten. Och till slut landade höjningen på 0,65 procent.

Det innebär att en hyra på 6000 kronor ökar med 39 kronor i månaden.

– Det är bara att säga grattis till hyresgästerna, säger Tor-Björn Johansson, tillförordnad vd på Järfällahus.

Han menar att det inte kommer att drabbas Järfällahus ekonomiskt på kort sikt.

– På ett sätt är det sympatiskt och trevligt att hyrorna är låga. För hyresgästerna är det fantastiskt trevligt. Och för bolaget på kort sikt lider vi ingen skada, säger han.

Däremot täcker inte hyreshöjningen Järfällahus ökande kostnader för renoveringar och upprustning.

– Just nu kostar det mer att underhålla bostäderna än vad hyreshöjningen medger, så på lång sikt är det inte hållbart, säger Tor-Björn Johansson.

Mitt i Järfälla har sökt Hyresgästföreningens ordförande i Järfälla för en kommentar, men hon har inte gått att nå.