Liten risk för böter i trafiken

Risken att bötfällas för trafikbrott är liten visar Mitt i Sollentunas granskning.

Trots att trafikövervakning enligt forskare är avgörande för att få ner antalet olyckor.

Få platser i samhället är så brottsutsatta som trafiken. Fortkörning och aggressivt beteende är vanligt både på motorväg och i stadsmiljö. För en och annan bilist är nog risken att bli upptäckt det som avgör hur man vågar köra.

Mitt i Sollentunas granskning visar att den risken verkar minska. Siffror från polisens egen statistikenhet visar att polisen tagit fast betydligt färre fortkörare i Sollentuna i år jämfört med förra året. Bara fyra har fått böter för att inte ha använt bilbälte och åtta har rapporterats för beteendebrott. I grannkommunen Upplands Väsby rapporterade polisen bara tre bilister för fortkörning under årets första åtta månader.

Polismän i polisområde Stockholm nord, som Mitt i har varit i kontakt med, säger att trafikbevakningen i det närmaste är obefintlig sedan den särskilda trafikgruppen lades ner i samband med polisens stora omorganisation 2015.

– Tanken är att alla ska göra allt och trafik ska hinnas med mellan larm som Regionledningscentralen beordrar ut oss på. Ingen har ett övergripande ansvar för trafikverksamheten utan allt ligger på den enskilde polismannen, säger en polisman som Mitt i har pratat med.

Låg bemanning gör också att trafikkontroller får stryka på foten.

– När det är två patruller på tre kommuner tar inkommande larm nästan all tid. Det är knappt att vi hinner med de larm som har prio ett. Det blir en otrolig stress för den enskilde. Många tycker också att trafik är trist så när ingen chef driver frågan så skiter många i det, säger en annan polis.

Att bara tre personer i Upplands Väsby kommun rapporterats för fortkörning kallar samma polisman för patetiskt.

– Jag skäms när jag hör det. Risken att åka dit för något är totalt obefintlig.

Polismännen är övertygade om att följden blir en ännu mer aggressiv trafiksituation.

– Faran är att den stora massan, sådana som du och jag, plussar på 10-20 km/h och struntar i rödljus och heldragen linje om det aldrig är någon polis ute.

Emil Andersson, som är chef för lokalpolisområde Sollentuna där Upplands Väsby och Sigtuna också ingår, ger en helt annan bild av hur trafikövervakningen fungerar.

– Vi försöker ha trafikkontroller nästan varje dag. Vi kör trafik när det är lugnare mellan larmen men gör också särskilda kontroller då personal inte ska åka på larm, säger han.

Emil Andersson menar att omorganisationen varit positiv för polisen.

– Jag upplever den som bättre anpassad mot verkligheten. De nationella trafikmål som tidigare fanns överensstämde inte alltid med den lokala problembilden och var inte ett effektivt system. Det är lätt att glömma hur det var tidigare men det var mycket som inte fungerade i den gamla organisationen också.

Behövs det inte en särskild trafikgrupp?

– Det vi gör nu är att ta fram en trafikpoliskoordinator som har ansvar för när och varför vi gör olika satsningar. Vi håller på att formera oss, säger Emil Andersson.

Enligt Emil Andersson har inte heller bemanningen minskat nämnvärt sedan omorganisationen.

– Däremot har det varit en ansträngd vår med bland annat terrorhot, flyktingströmmar och evenemang som Eurovision. Vi behöver kanske bli fler när befolkningen ökar, säger Emil Andersson.

Fakta

Rapporterade trafikbrott i Sollentuna 1/1 - 31/8-2016

Hastighetsöverträdelse: 39 anmälningar (82 anmälningar under samma period 2015)

Bilbältesbrott: 4 (3)

Beteendebrott i trafiken: 8 (20)

Vårdslöshet i trafik (även grov): 35 (43)

Rattfylleri och drograttfylleri: 64 (101)

Övriga vägtrafikbrott mot trafikförordningen: 57 (84)

Källa: Polisen