Litet betygsgap mellan killar och tjejer

I elva av 18 ämnen uppnår fler pojkar än flickor godkänt.
I elva av 18 ämnen uppnår fler pojkar än flickor godkänt.
Upplands-Bros pojkar och flickor håller jämnt tempo i skolans betygrace, visar en ny mätning.
Fler pojkar än flickor får godkänt, men bland flickorna finns fler högpresterande elever.

Tjejer lyckas bättre i skolan och har större chanser att nå sina drömutbildningar på högskolan. Så brukar det låta när elevresultaten på landets skolor utvärderas.

En ny mätning av betygen bland Upplands-Bros niondeklassare slår till viss del hål på den föreställningen. Enligt mätningen, som gjorts av Skolverket, uppnår fler pojkar än flickor godkända betyg i årskurs nio. I elva av 18 ämnen var det fler pojkar än flickor som klarade målen.

Samtidigt tyder siffrorna på att det finns fler högpresterande elever bland flickorna. I majoriteten av ämnena har flickorna högre meritvärde. Undantagen är idrott och hälsa, matematik, engelska och svenska som andraspråk.

Fakta

Så många nådde målen

Andel godkända i procent:

Bild

Andel godkända pojkar: 89,6

Andel godkända flickor: 92,8

Engelska

Andel godkända pojkar: 94,2

Andel godkända flickor:  95,9

Hem- och konsumentkunskap 

Andel godkända pojkar: 97

Andel godkända flickor: 98,4

Idrott och hälsa

Andel godkända pojkar: 97

Andel godkända flickor: 90,1

Matematik

Andel godkända pojkar: 93,4

Andel godkända flickor: 92,7

Moderna språk

Andel godkända pojkar: 93,3

Andel godkända flickor: 95,5

Modersmål

Andel godkända pojkar: 85,7

Andel godkända flickor: 88,5

Musik

Andel godkända pojkar: 96,2

Andel godkända flickor: 93,5

Biologi

Andel godkända pojkar: 97

Andel godkända flickor: 95,1

Fysik

Andel godkända pojkar: 95,6

Andel godkända flickor: 95,1

Kemi

Andel godkända pojkar: 95,6

Andel godkända flickor: 92,7

Geografi

Andel godkända pojkar: 94,1

Andel godkända flickor: 92,7

Historia

Andel godkända pojkar: 94,8

Andel godkända flickor: 91

Religionskunskap

Andel godkända pojkar: 97

Andel godkända flickor: 97,6

Samhällskunskap

Andel godkända pojkar: 94,8

Andel godkända flickor: 94,4

Slöjd

Andel godkända pojkar: 97,8

Andel godkända flickor: 96

Svenska

Andel godkända pojkar: 96,8

Andel godkända flickor: 97,3

Teknik

Andel godkända pojkar: 97

Andel godkända flickor: 95,1

Källa: Skolverket