ANNONS

Livgardet håller ställningarna på Gotland

Soldater ur Livgardet övar markstrid.
Soldater från Livgardet på Gotland, ledda av kompanichefen Jamal Skoog.
Soldater övar på Gotland.
Markstridsövning på Gotland.
Jamal Skoog, kompanichef på Livgardet
Jamal Skoog, kompanichef Livgardet.
Under våren är Livgardet på Gotland för öva markstrid och samtidigt bemanna den strategiskt viktiga ön innan det fasta förbandet är på plats om ett halvår.
ANNONS

– Det är en jättemöjlighet att få åka ner dit. Kompaniet får mer övningstid, de får bo och arbeta tillsammans under en intensiv period och de får tid att svetsa samman gruppen ännu mer, säger Jenny Ringström, kommunikatör på Livgardet i Kungsängen.

Bakgrunden till stationeringen på Gotland är ÖB:s beslut förra året att det ska finnas ett fast förband på Gotland, och att man fram till dess installation om ett halvår ska ha olika förband på plats. Ön har pekats ut som en av flera strategiskt viktiga områden.

– Försvarsmakten vill öka den operativa förmågan. Då behöver vi få öva mer och öva i områden som är militärstrategiskt viktiga, säger Jenny Ringström.

Från Livgardet är det soldater från 12:e motoriserade skyttebataljonen och 10:e livbataljonen som sänts ut. På plats finns också soldater från flera olika kompanier från Skaraborgs regemente. Det kommer att bli övningar både separat och gemensamt.

Jamal Skoog, kompanichef på Livgardet

Jamal Skoog, kompanichef på Livgardet

– Vi bedriver samma verksamhet som hemma, men det finns ett mervärde att öva på en annan plats, säger Jamal Skoog som är kompanichef för ett av de kompanier som just nu är på plats på Gotland.