ANNONS

Livsfarlig trafiklösning väcker vrede

ANNONS

Artikeln om Skärholmsvägen i förra veckans Mitt i fick många läsare att höra av sig till tidningen. Det är vid korsningarna med Lindholmsbacken och Lammholmsbacken som vägen har smalnats av från två körfält till ett. Alla verkar ense om att lösningen är farlig – både för bilisterna och för de gångtrafikanter som ska över övergångsställena eller väntar på bussen.

– Det är lika jävligt här som vid Lindholmsbacken, säger Helene Johander på Lammholmsbacken.

Hon säger att skylten vid övergångsstället körs ner regelbundet. En bilist ska ha kommit i så hög fart över trottoarkanten att bilen till och med voltade.

Nils Nilsson på Lammholmsbacken skriver i ett brev till trafikkontoret att han har sett tillbud flera gånger i veckan sedan vägen byggdes om. Han föreslår att ett betonghinder sätts upp vid busshållplatsen, för att hindra att en bil i hög fart mejar ner folk som väntar där.

Enligt trafikkontorets ansvarige, Lars-Otto Frick, är flera åtgärder på gång. Dubbla förvarningsskyltar är beställda till båda korsningarna. De skyltstolpar vid övergångsställena som flera bilister har kört ner ska få reflexer.

Som Lokaltidningen Mitt i berättade förra veckan kommer även spärrlinjen i asfalten att förlängas, men först när vägen är snöfri.

I framtiden finns enligt Lars-Otto Frick planer på att göra om hela Skärholmsvägen från fyra till två körfält. Det ligger dock långt fram i tiden och hänger samman med planeringen av nya bostäder.

De enda som inte reagerat på omgörningen är trafikpolisen.

– Håller man bara hastighetsgränsen ska det här inte vara något problem, säger Åke Rimborn, chef för trafikpolisen i söderort.

ANNONS