Livskriser leder ofta till skulder

Hög konsumtion i kombination med oförutsedda händelser tror Patrick Grimlund ligger bakom många skulder.
Hög konsumtion i kombination med oförutsedda händelser tror Patrick Grimlund ligger bakom många skulder.
Vid årsskiftet hade 1 364 personer i Vasastan skulder på sammanlagt 728 miljoner.

– Man kanske har högre inkomst i stan, men då blir det också högre fallhöjd om något oförutsett händer, säger Lyxfällans Patrick Grimlund.

Stockholmarnas skuld till Kronofogden blir allt större. Bara mellan 2011 och 2014 har summan stigit med över en halv miljard – 586 miljoner. På Norrmalm jagas mer än 1 300 personer som sammanlagt är skyldiga 728 miljoner kronor. Och skulderna har också stigit rejält de senaste åren: 123 miljoner sedan 2011.

Patrick Grimlund är innerstadsbo och programledare för ”Lyxfällan” på TV3 där han träffar folk som lever över vad privatekonomin egentligen tillåter.

– Många tittar nog på programmet för att man kan tänka ”så dumma de är – så gör inte jag”, men många i innerstan har samma konsumtionsmönster som de i programmet. Man kanske har högre inkomst i stan, men då blir det också högre fallhöjd om något oförutsett händer, säger Patrick Grimlund.

Något samband med höga bostadslån ser Patrick Grimlund däremot inte som anledning till den höga siffran.

– Räntan är så låg att det inte borde påverka. Jag tror att man konsumerar i hög takt och i kombination med att något plötsligt händer, som en skilsmässa eller långvarig sjukdom. Man kanske har köpt mycket på kredit och det har fungerat bra tidigare och så plötsligt händer något som påverkar ekonomin negativt.

Stadsdelsförvaltningarna i Stockholm erbjuder budget- och skuldrådgivning för dem som inte får ekonomin att gå ihop. Dit skickar också Kronofogden skuldsatta för att få hjälp att sanera ekonomin.

– Vanligaste anledningen till man hör av sig till oss är en förändring som inträffar i livet. Skilsmässa, sjukdom, att man avslutat sitt jobb eller blivit änka eller änkeman är vanliga orsaker till att besöka oss för råd och stöd i den nya ekonomiska situationen, säger Barbro Åslund, budget- och skuldrådgivare i innerstan.

En ökande grupp som hamnar i skuld i innerstan är ensamstående pensionärer som har gått ner i inkomst och har hög hyra som inte täcks av bostadstillägg.

– De äldre människorna som alltid gjort rätt för sig hamnar i en situation då det är svårt att hantera löpande levnadskostnader, boendekostnader och betalning av sina skulder. Det ligger mycket skam och skuld i att hamna hos Kronofogdemyndigheten med sina fordringar som man tidigare hanterat och kunnat betala av, säger Barbro Åslund.

Plötsligt händer något som påverkar ekonomin negativt.Patrick Grimlund

Fakta

Patricks tips för att lösa ekonomin

Dra i handbromsen. Börjar du bli stressad över din konsumtion – klipp alla kreditkort.

Ta ett ”vitt år” där du bara konsumerar det du absolut behöver.

Skaffa en avbetalningsplan. Kontakta bolagen du har skulder till och säg att du vill göra rätt för dig. Ofta är de tillmötesgående och kan exempelvis erbjuda fryst ränta.

Se till att spara pengar så att du har en buffert om något otippat händer.