Livstrycket riskerar att blir av med bidrag

Föreningen kan bli av med sitt bidrag.
Föreningen kan bli av med sitt bidrag.
Föreningen Livstycket har i många år varit verksamma i Järvaområdet där de bland annat har arbetat med att lära kvinnor hur det svenska samhället fungerar och i det svenska språket. Men nu riskerar föreningen att bli av med sitt bidrag. Anledningen är att de inte har betalat ut semesterersättning till en anställd.

En tidigare anställd inom föreningen arbetade inom Livstycket mellan hösten 2007 och september 2017. Medarbetaren hävdade att Livstycket inte hade betalt ut någon semesterersättning under den tiden.

Föreningen har till Stockholms stad kunnat visa upp att semesterersättningen betalades ut till medarbetaren mellan oktober 2016 fram till och med september 2017. För den övriga tiden har däremot föreningen inte kunnat styrka att någon semesterersättning har betalats ut.

Beslutet om föreningen kommer få fortsatt ekonomiskt stöd väntas komma den 19 mars och kommer att fattas av organisations- och föreningsutskottet.

Socialnämnden föreslår att utskottet inte ska betala ut mer föreningsbidrag för än semesterersättningen till den tidigare medarbetaren är utbetalad.

Föreningens verksamhetschef, Birgitta Notlöf, säger att hon i nuläget inte kan kommentera uppgifterna.

– Jag kan inte säga någonting just nu. Detta är faktiskt en fråga som måste utredas på styrelsenivå, säger hon.