Livstycket får behålla bidraget

Livstycket håller sig vid liv.
Livstycket håller sig vid liv.
Föreningen Livstycket kunde inte bevisa att de hade betalat ut semesterersättning till en tidigare anställd. Detta satte föreningens livsviktiga föreningsbidrag på spel. Men nu ska problemen vara lösta.

Livstycket är en organisation som sedan 1997 har arbetat med främst invandrarkvinnor i Tenstaområdet. Organisationen lär bland annat dessa kvinnor om det svenska samhället och det svenska språket.

Tidigare i veckan kom det fram att en tidigare anställd i organisationen inte hade fått någon semesterersättning under nästan nio års tid. Som en följd av detta föreslog socialförvaltningen att föreningsbidraget skulle dras in till organisationen.

Totalt handlar det om tre miljoner kronor i bidrag som Livstycket hade gått miste om.

”Måste ställa krav”

Beslutet som kunde avgöra föreningens framtid väntades tas av organisations- och föreningsutskottet i morgon. Men enligt Carl Lagerqvist på socialborgarrådet är ett indraget bidrag inte längre aktuellt och problemet med semesterersättningen ska vara utrett.

– Det kom fram att organisationen inte hade betalt semesterersättning till en tidigare anställd. Då måste vi från stadens sida ställa krav. Men så vitt jag förstår ärendet så ska detta vara löst nu och semesterersättning ska vara utbetald. Att dra in bidraget är alltså inte längre aktuellt, säger han.

Tolkar lagen olika

Birgitta Notlöf, verksamhetschef på föreningen, tycker att det är skönt att det verkar lösa sig. Men hon ställer sig fundersam till hur socialförvaltningen har agerat.

– Vi har följt lagen när det gäller det här. Sen har socialförvaltningen tolkat lagen på ett annat sätt än oss, men de har ju pengarna så vi har tvingats rätta oss efter dem. Det ska bli intressant att se vad som händer imorgon när ett slutgiltigt beslut ska tas, säger hon.