ANNONS

Barn ljusmanifesterar för att barns rättigheter blir lag

Suseboparken i Upplands Väsby
Manifestationerna kommer att hållas i Suseboparken och på Hugo Sabels torg.
Nästa vecka samlas barn och föräldrar för att tända ljus och uppmärksamma att barnkonventionen blir lag nästa år, skriver Upplands Väsby kommun i ett pressmeddelande.
ANNONS

Lagen om barnkonventionen träder i kraft efter nyår och ska sätta fokus på barns rättigheter i samhället.

Under året har kommunens åtta förskolor arbetat med att tillämpa barnkoventionen i sitt arbete och omkring 900 förskolebarn och föräldrar har bjudits in till manifestationerna.

De kommer att hållas på Hugo Sabels torg och i Suseboparken, och det kommer även att spelas musik.

Vi vill med manifestationen visa att vi ser barnen som fullvärdiga individer med egna rättigheter. Utöver barn och deras vårdnadshavare hoppas vi att även syskon, släkt och vänner vill komma, säger Birgitta Andrén, enhetschef och initiativtagare till manifestationen, i pressmeddelandet.

Barnens rätt i fokus

Lagen om barnkonventionen innebär att myndigheter och domstolar tar större hänsyn till barns rättigheter.

Sedan ett par år tar Upplands Väsby kommun hänsyn till en checklista med punkter utifrån barns perspektiv när man fattar ett beslut.

– Jag är glad att barnkonventionen nu blir svensk lag. Med detta ökar vi medvetenheten och insatserna ytterligare om barnrättsperspektivet så att barnets rättigheter stärks. Alla barn har rätt att bli sedda och behandlade med respekt för den man är, säger Per Nelson (L), tillförordnad ordförande i utbildningsnämnden i pressmeddelandet.

Fakta

Ljusmanifestationen:

När: Onsdag 20 november

Var: Hugo Sabels torg och Suseboparken

Tid: 17-19

Källa: Upplands Väsby kommun